RSS zoznamy

Indietro

Divadelná konferencia V4 vo Vacove 8. novembra 2019

Divadelná konferencia V4 vo Vacove 8. novembra 2019

8.11.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

V rámci podujatí venovaných 30. výročiu Nežnej revolúcie, Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Divadlom Dunakanyar vo Vacove bol organizátorom konferencie pre odbornú verejnosť pod názvom 30 rokov slobodne... – vplyv roku '89 na divadelný svet. Prednášky skúmajúce kultúrne-historické vplyvy a vývin umenia v poprevratovom období zazneli od umelecky a spoločensky činných účastníkov z krajín V4.

Účastníci sa zhodli, že pád komunizmu a udalosti spred 30 rokov umožnili v krajinách regiónu V4 slobodný rozvoj občianskej a kultúrnej identity a na ich odkaz a ich hodnoty nesmieme ani dnes zabúdať.