RSS zoznamy

Indietro

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ ku COVID-19

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ ku COVID-19

26.3.2020

Ďalšia zo série ministerských videokonferencií sa uskutočnila dnes (25. marca 2020) na úrovni ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Európskej únie(EÚ). Predmetom rokovania bola aktuálna téma opatrení na boj proti šíriacemu sa ochoreniu COVID-19, ktorý má negatívne dopady aj na poľnohospodársky a rybolovný sektor. Cieľom v prvom rade je, aby sa zabezpečilo riadne a nerušené fungovanie potravinového dodávateľsko-odberateľského reťazca pre občanov EÚ, ako aj ochrana a udržanie ich pracovných miest vrátane agrosektora. Ministri tiež vyzvali na zjednodušenie pravidiel a povinností pre poľnohospodárov a rybárov, aby mohli ľahšie prekonať dopady tejto krízy.