RSS zoznamy

Indietro

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

Neformálna videokonferencia ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

29.5.2020

Chorvátske predsedníctvo v Rade Európskej únie dnes (29. mája 2020) zorganizovalo neformálnu videokonferenciu ministrov zodpovedných za výskum. Cieľom rokovania bolo prediskutovať úlohu, ktorú by mal výskum a inovácie zohrávať pri odstraňovaní následkov ochorenia nového koronavírusu a pri posilňovaní odolnosti spoločnosti a hospodárstva po pandémii COVID-19 s osobitným zameraním na úlohu pri rozvoji budúcich pracovných miest. Pandémia COVID-19 zasiahla do každodenného života občanov EÚ a má citeľné dopady na európske hospodárstvo. Investície do výskumu a inovácií budú jedným z kľúčových opatrení Plánu obnovy pre Európu v postpandemickom období, ktorý pripravila Európska komisia. Ministri zdôraznili, že výskum a inovácie by mali byť v centre pozornosti oživenia Európy a podporovať odolnosť EÚ a všetkých jej členských štátov v celom systéme. Výskum a inovácie sú rozhodujúce pri tvorbe budúcich pracovných miest, sú kľúčovými hnacími silami hospodárskeho oživenia a umožňujú ekologickú a digitálnu transformáciu, čo by malo prispieť k celkovému blahu a odolnosti. V tejto súvislosti ministri zdôraznili potrebu zvýšiť investície do výskumu a inovácií na všetkých úrovniach počas obnovy, ako aj posilniť partnerstvo s priemyslom. Zdôraznili tiež potrebu posilniť mechanizmy koordinácie vnútroštátnych opatrení ako aj pripraviť a prispôsobiť postupy na účinnú reakciu EÚ na možné budúce krízy. V diskusii sa osobitne zdôrazňoval význam zjednotenia síl, vzájomnej výmeny informácií, učenia sa a využívania plného potenciálu všetkých členských štátov. SR na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis, ktorý podporil čo najskoršie začatie ozdravného procesu a zároveň potvrdil kľúčovú úlohu výskumu a inovácií v oblasti transformácie hospodárstva, založenej na Európskej zelenej dohode a digitalizácii. V súvislosti so zavádzaním novej priemyselnej revolúcie upozornil na to, že „rozvoj nových autonómnych technológií, robotizácie a digitalizácie priemyslu výrazne zmení trh práce v celej Európe. Táto skutočnosť sa musí odzrkadliť aj v našich vzdelávacích systémoch, ktoré by mali vybaviť ľudí potrebnými digitálnymi schopnosťami a zručnosťami a flexibilne ich rekvalifikovať. Bude tiež potrebné posilniť spoluprácu medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania.“