RSS zoznamy

Indietro

Konzultačné dni Írsko

Konzultačné dni Írsko

3.3.2020 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás v spolupráci so ZÚ SR v Dubline pozýva na "Konzultačný deň Írsko" 20. marca 2020. Na osobnej konzultácií máte možnosť získať informácie o možnostiach presadenia sa na danom trhu, zapojení sa do tendrov, perspektívnych možnostiach spolupráce a odpovede na Vaše otázky. 
Bližšie informácie nájdete na linku: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012103 e-prihláška

V prípade záujmu prosíme o prihlásenie sa do 13.marca 2020