RSS zoznamy

Indietro

Prieniky ekonomickej spolupráce v Argentíne

Prieniky ekonomickej spolupráce v Argentíne

3.12.2019 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Argentína

ZÚ v Buenos Aires zorganizoval 29. novembra 2019 prezentáciu agentúry SARIO a agentúry AGROACTIVA, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 hostí zo súkromnej, verejnej sféry, ako aj zástupcovia akademického sektora. Na záver prezentačného dňa bol dosiahnutý konsenzus na Memorande o porozumení medzi SARIO, zastúpené p. Dominikou Horskou a AGROACTIVA, ktoré bolo zo strany Prezidentky AGROACTIVA p. Rosany NARDI na mieste podpísané. Agroactiva je najväčším otvoreným výstaviskom poľnohospodárstva a priemyslu v Argentíne, ktoré sa koná každoročne v Santa Fe.