Lukáš Parízek

štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón:+ 421 2 5978 3101
Fax: + 421 2 5978 3209
E-mail: kast2@mzv.sk

 

facebook Twitter  youtube 

 

Dátum narodenia: 9. septembra 1986
Miesto narodenia: Bratislava
Národnosť: slovenská

 

Vzdelanie

2010 - 2012

Magisterský titul, MGIMO – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov, Katedra svetovej politiky, Moskva, Ruská federácia

2006 - 2010

Bakalársky titul, MGIMO – Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov, Moskva, Ruská federácia

 

Profesionálna kariéra 

23. marca 2016 - 

štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

2015 – marec 2016 

Odbor komunikácie a medzinárodnej  spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

2014 - 2015

Oddelenie bilaterálnych vzťahov Odboru medzinárodných vzťahov, Sekcia obrannej politiky, Ministerstvo obrany SR

2013 - 2014

Oddelenie hodnotenia obrany Odboru stratégie a riadenia obrany, Sekcia obrannej politiky, Ministerstvo obrany SR

2012

Úrad boja proti terorizmu, Oddelenie na riešenie nadnárodných hrozieb, Sekretariát Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Viedeň, Rakúsko

 

Ostatné aktivity

2015 

Kurz pre systém ePrime, Centrum výnimočnosti NATO v Sofii, Bulharsko

2015

Kurz Reforma bezpečnostného sektora, Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF), Bratislava

2014

Kurz „Projektový manažment“, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

2012

Národný Seminár pre Kazachstan – „Zlepšenie nástrojov proti násilnému extrémizmu a radikalizácii vedúcich k terorizmu a použitie spolupráce polície s komunitami“, Astana, Kazachstan

2012

Národný Seminár pre Čiernu Horu – „Zlepšenie nástrojov proti násilnému extrémizmu a radikalizácii vedúcich k terorizmu a použitie spolupráce polície s komunitami“, Budva, Čierna Hora 

2012

Všeobecné školenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Hofburg, Viedeň, Rakúsko

 

Znalosť jazykov

anglický, ruský, nemecký