Úradujúci predseda

MIROSLAV LAJČÁK,

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 


Miroslav Lajčák


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón:
+ 421 2 5978 3001
+ 421 2 5978 3002
Fax: + 421 2 5978 3009
E-mail: kami@mzv.sk


facebook Twitter  youtube 

 

 

Miroslav Lajčák strávil celý svoj profesionálny život prácou v diplomatickej službe svojej krajiny a tiež v medzinárodných inštitúciách.

 

Profesionálnu kariéru začal v roku 1988 na Ministerstve zahraničných vecí bývalého Československa, v rokoch 1991 až 1993 bol vyslaný najprv na Československom veľvyslanectve v Moskve a po rozdelení Československa v roku 1993 pokračoval v rovnakej pozícii na veľvyslanectve SR.

 

Po návrate na Slovensko v roku 1993 zohral dôležitú úlohu pri transformácii svojej mladej krajiny. Aktívne sa podieľal na vytváraní národnej diplomatickej služby ako riaditeľ kabinetu ministra a neskôr predsedu vlády.
V roku 1994 bol vymenovaný za veľvyslanca v Japonsku. Po návrate na Slovensko v roku 1998 sa stal opäť riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí. V rokoch 1999 až 2001 bol súčasne výkonným asistentom vtedajšieho osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán.

 

Po ukončení pôsobenia v Belehrade na pozícií veľvyslanca SR v Juhoslovanskej zväzovej republike, Albánsku a Macedónsku (2001-2005) bol menovaný za politického riaditeľa na Ministerstve zahraničných vecí SR (2005-2007). V roku 2005 bol vedúcim organizačného tímu pre prípravu samitu Bush-Putin v Bratislave.

 

V roku 2006 zohral v mene Európskej únie kľúčovú úlohu pri zorganizovaní referenda o nezávislosti Čiernej hory a dohľade nad jeho priebehom.

 

V roku 2007 bol M. Lajčák vymenovaný za vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa Európskej Únie v Bosne a Hercegovine (BaH). Počas jeho pôsobenia podpísala BaH stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ, čo bol na dlhé roky najvýznamnejší integračný úspech krajiny.

 

Od roku 2009 do júla 2010 zastával funkciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

V rokoch 2010 – 2012 pracoval ako výkonný riaditeľ pre Európu a strednú Áziu v novovytvorenej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v Bruseli. Popri pozícii výkonného riaditeľa ESVČ bol aj hlavným vyjednávačom EÚ pre Asociačnú dohodu s Ukrajinou a Moldavskom, ako aj zástupcom EÚ  v rokovaniach “5 plus 2” o Podnestersku.

 

Od apríla 2012 zastáva M. Lajčák post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí (v rokoch 2012-2016 aj v pozícii podpredsedu vlády) Slovenskej republiky. Do funkcie ministra bol opätovne vymenovaný v marci 2016 a v marci 2018.

 

V máji 2017 ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov zvolilo za predsedu svojho 72. zasadnutia, ktoré trvalo od septembra 2017 do septembra 2018. Tento mandát vykonával popri funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Od januára do decembra 2019 pôsobil na čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe ako jej úradujúci predseda.

 

M. Lajčák vyštudoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Univerzitné vzdelanie ukončil postgraduálnym štúdiom práva na Univerzite Komenského v Bratislave a získaním titulu doktor práv.

 

Je držiteľom viacerých vyznamenaní, vrátane Rádu juhoslovanskej hviezdy prvého stupňa (2005), Čestného rádu Moldavskej republiky (2014), Rádu čiernohorskej veľkej hviezdy (2016), Kráľovského rádu Polárnej hviezdy od švédskeho kráľa Carla XVI. Gustafa (2020) a Rádu Hviezdy Rumunska (2020). Boli mu udelené čestné doktoráty z Národnej vysokej školy politických štúdií a verejnej správy v Bukurešti (2018), Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (2018), Univerzity v Mostare (2019), Univerzita Čiernej Hory (2019) a Univerzity národného a svetového hospodárstva v Sofii (2019).

 

Miroslav Lajčák sa narodil v roku 1963 v Poprade. Je ženatý a má dve dcéry.

 

Na stiahnutie: pdf Miroslav Lajčák - životopis  (pdf; 381.62 KB)

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.3.2020 Dátum vytvorenia: 27.5.2015