Vyhlásenie MZVEZ SR k návrhu Európskej komisie na úpravy prístupového procesu do EÚ

5.2.2020 | Slovensko a Európska únia | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu. Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní.

 

V rámci rokovaní o predmetnom návrhu bude SR i naďalej presadzovať predovšetkým tri kľúčové elementy: potvrdenie európskej perspektívy a plnoprávneho členstva v EÚ ako konečného cieľa integračného procesu; jednoznačnosť kritérií a ich hodnotenia; a obnovenie dôveryhodnosti procesu – tak v očiach obyvateľov regiónu, ako i EÚ.

 

Pripravovanú úpravu prístupového procesu vnímame tiež ako spôsob na zvýšenie spravodlivosti a vyváženosti celého procesu, ktorý by mal byť prísny, no férový a spravodlivý. Mal by byť politickejší ako doteraz, zmeny by však nemali byť nástrojom na vnášanie bilaterálnych otázok členských štátov do vzťahov medzi EÚ a záujemcami o členstvo. Ministerstvo verí, že pokrok v diskusii o úpravách procesu rozširovania  povedie k otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v marci.

 

Ministerstvo berie na vedomie, že v kontexte de facto pozastavených prístupových rokovaní s Tureckom sa návrh Európskej komisie venuje výlučne regiónu západnému Balkánu. V tomto kontexte súčasne pripomína, že Turecko je i naďalej kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, strategickým partnerom Únie v mnohých otázkach a dôležitým spojencom v rámci NATO.