Časopis Svet a my

Časopis Svet a my – zaujímavé čítanie nielen pre diplomatov

Dokopy 550 strán pútavého obsahu v doterajších 16 číslach publikovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v časopise Svet a my. Rezort pri jeho tvorbe využíva jedinečné a priame skúsenosti svojich predstaviteľov, veľvyslancov, diplomatov a konzulov z miest ich pôsobenia, ako aj z najrôznejších medzinárodných podujatí a rokovaní. Na svojich stránkach tak Svet a my prináša výnimočné texty, ktoré prezentujú nielen oficiálne zahraničnopolitické postoje Slovenska, ale sprostredkúva aj pohľad do zákulisia kreovania zahraničnej politiky a osobné postrehy jej tvorcov. Aj napriek tomu, že ministerstvo neposkytuje autorom textov a fotografií  honoráre, do časopisu iniciatívne prispievajú aj externisti z iných odborných ústavov a inštitúcií.
Výber tém jednotlivých čísel reflektuje aktuálne témy zahraničnej politiky a odsúhlasuje ho redakčná rada časopisu, zložená z odborníkov z celého rezortu. Zaujímavé čítanie by si tak mal nájsť každý záujemca o svet diplomacie. Časopis obsahuje texty o politických aspektoch európskej a zahraničnej politiky, ale aj o iných oblastiach, akými sú napríklad rozvojová a humanitárna pomoc v rôznych častiach sveta, prezentácia Slovenska v zahraničí či už v kultúrnej alebo obchodnej diplomacii, konzulárna pomoc občanom SR počas ich ciest a dovoleniek a mnohé ďalšie. Čitatelia tak majú možnosť spoznať rôzne krajiny sveta očami diplomatov či konzulov, dozvedieť sa o prezentácii slovenského umenia a kultúry prostredníctvom Slovenských inštitútov, alebo o prínosoch aktivít obchodných diplomatov pre ekonomiku Slovenska. Obľúbené sú tiež články z histórie slovenskej  a svetovej diplomacie. 


Časopis vydáva ministerstvo od roku 2011 a pripravuje ho vo vlastnej réžii s minimálnymi nákladmi. Do roku 2015 vychádzal výlučne v elektronickej podobe, s neustálenou periodicitou a kolísavým počtom strán. Na základe ohlasov zo strany zastupiteľských úradov SR sa v roku 2015 ministerstvo rozhodlo venovať časopisu viac pozornosti a v interných podmienkach, s čo najnižšími nákladmi „sprofesionalizovať“ jeho tvorbu. Od roku 2015 vychádza v zmenenej grafickej podobe na 36 stranách s ustálenými rubrikami trikrát ročne. Tlačená podoba je distribuovaná na vybrané zastupiteľské úrady, verejnosť si môže časopis stiahnuť a prečítať na webovej stránke www.mzv.sk, či na sociálnych sieťach. 

 

 

jpg   (jpg; 806.37 KB)

Časopis MZVEZ SR Svet a my 1/2020 je online
 

V úvode prvého tohtoročného čísla bilancujeme uplynulé štyri roky, ktoré ukázali, že Slovensko a jeho diplomacia dokázali zodpovedne riešiť výzvy, ktoré pred nimi stáli. K nim patrilo aj naše minuloročné úspešné predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorého vyvrcholením bolo zasadnutie Ministerskej rady, najväčšieho podujatia v moderných dejinách Slovenska.

Pozornosť venujeme aj nebezpečenstvám informačnej vojny, dezinfomáciám, šíriacim sa na internete a možnostiam efektívnej ochrany, pripomenieme si 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, z ktorej „trauma“ prežíva u našich južných susedov dodnes, zhodnotíme doterajšie výsledky spolupráce v rámci Východného partnerstva a zamyslíme sa nad jeho budúcnosťou.

Podrobíme analýze perspektívy vzťahov medzi USA a EÚ, nazrieme do Jemenu, krajiny neustále zmietanej vnútorným spormi, ktorých vyriešenie je v nedohľadne, vrátime sa k hrozbe klimatických zmien v zrkadle vlaňajšieho samitu OSN v New Yorku a konferencie COP25 v Madride a navštívime Morský cintorín vo Vladivostoku, kde sú pochovaní aj čs. legionári. Okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články. Želáme príjemné čítanie!

Na stiahnutie:pdf  Svet a my 1/2020  (pdf; 4.41 MB)

Časopis MZVEZ SR Svet a my 2/2019 je online

Slovensko v tomto roku zohráva významnú úlohu v regionálnej medzinárodnej politike. Predsedáme Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), prvýkrát sme predsedali Rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni a úspešne sme už po piatykrát ukončili predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4). Priebehu všetkých týchto troch dôležitých predsedníctiev a dosiahnutým výsledkom sa venuje druhé tohtoročné číslo nášho časopisu.

Pozornosť venujeme aj výsledkom volieb do Európskeho parlamentu, ktoré budú, pretavené do podoby jeho nového zloženia, najbližších päť rokov spoluurčovať politickú atmosféru v Európskej únii, ale zohrajú aj dôležitú úlohu pri kreovaní nových orgánov Európskej komisie. Zdôrazníme tiež význam modernej ekonomickej diplomacie a naznačíme cesty, ako by sa rezort diplomacie mal stať osožným partnerom pre podnikateľov.

Nazrieme do zákulisia Bezpečnostnej rady OSN, ktorú možno prirovnať k zrkadlu geopolitických záujmov popredných svetových mocností. Odhalíme menej známe skutočnosti o Chorvátsku, krajine, ktorú mnohí poznajú len ako „slovenské more“ a v liste veľvyslanca navštívime Cyprus, kde objavíme krásy čarovného pohoria Troodos, či zachované stopy po unikátnej vojenskej architektúre stredoveku. Okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články. Želáme príjemné čítanie!

Na stiahnutie: pdf Časopis svet a my 2/2019  (pdf; 7.03 MB)

Časopis Svet a my 1/2019

Naše predsedníctvo v OBSE, najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii sveta, je jednou z dôležitých tém, ktorej sa venuje prvé tohtoročné číslo nášho časopisu. Dozviete sa bližšie o širokej a pestrej palete aktivít, ktoré Slovensko vyvíja pre napĺňanie svojho predsedníckeho motta „Pre ľudí, dialóg a stabilitu“. Osobitne sa to týka otázok kybernetickej bezpečnosti, kde naše predsedníctvo v OBSE ponúka dôležité témy na riešenie.

 

Pozornosť venujeme aj voľbám do Európskeho parlamentu, aby mohol byť aj v novom zložení oporou našej slobody, bezpečnosti a prosperity. Pripomíname si tiež 70. výročie založenia Severoatlantickej aliancie, ktorá aj naďalej ostáva jasným najdôležitejším prispievateľom bezpečnosti, stability a mieru v Európe a v Severnej Amerike a priblížime dlhú a nezriedka tŕnistú cestu nového člena – Severného Macedónska do NATO.

 

Odhalíme menej známe fakty o fenomenálnom ekonomickom raste Číny a položíme otázku, či sa vo vzťahoch USA – Čína schyľuje k novej bipolarite. Odtiaľ sa prenesieme do Venezuely, niekdajšej výkladnej skrine Latinskej Ameriky, kde sa aktuálna situácia už stala pre obyvateľstvo neúnosnou. Ponúkneme tiež pútavé čítanie o zaujímavostiach Lichtenštajnska, o Lotyšsku – krajine tisícov riek a jazier si prečítate v liste veľvyslanca a okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články.

Želáme príjemné čítanie!   

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my č. 1/2019   (pdf; 4.25 MB)

   

Časopis Svet a my 3/2018

Na záver tohto roka „osmičkových výročí“ prinášame zaujímavé a málo známe informácie o pobyte M.R. Štefánika v čínskom Harbine,  kde sa v roku 1918 uskutočnilo historicky prvé stretnutie československého a čínskeho predstaviteľa. Čitatelia sa tiež dozvedia niektoré skutočnosti o pozadí aktuálneho diania v európskej politike – prečo vlastne Spojené kráľovstvo požiadalo o vystúpenie z Európskej únie, ako prílev migrantov do Švédska ohrozil tradičné hodnoty tamojšieho sociálneho modelu a ovplyvnil výsledky posledných parlamentných volieb, a napokon, v čom vlastne tkveli skutočné príčiny gréckej dlhovej krízy, ktorá okrem iného nastavila aj zrkadlo fungovaniu eurozóny. Druhá časť článku o obchodných vojnách v minulosti a súčasnosti sa venuje nepriaznivým dôsledkom zavedenia amerických ochranných ciel na zhoršujúce sa obchodné vzťahy s Európskou úniou, a najmä s Čínou, ktorých eskalácia môže opäť vyvolať svetovú ekonomickú krízu. Obsah spestrí List veľvyslankyne z Osla, v ktorom okrem iného približuje významnú kultúrnu udalosť – vystúpenie Činohry SND s hrou nórskeho dramatika Bjørnstjerne Bjørnsona v Nórskom národnom divadla za účasti nórskej kráľovskej rodiny. Samozrejme, posledné číslo časopisu v tomto roku prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články.

 

Želáme príjemné čítanie!        

Na stiahnutie: pdf Časopis v PDF na stiahnutie  (pdf; 4.42 MB)
   

Časopis SVET a my 2/2018

Tento rok si Slovensko pripomína rad dôležitých dejinných udalostí, ktoré majú v našej histórii mimoriadny význam. Navštívime americké mesto Pittsburgh, jeden z míľnikov, kde sa pred sto rokmi písali dejiny našej štátnosti a oživíme si v pamäti 50. výročie československého obrodného procesu, vrátane jeho prezentácie v zahraničí prostredníctvom našich zastupiteľských úradov. Ponúkneme argumenty o výhodách nášho členstva v EÚ, sprostredkujeme zaujímavé fakty o slovenskej účasti v mierových operáciách OSN a priblížime nadchádzajúce, historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade OECD na ministerskej úrovni. Čitatelia sa tiež dozvedia viac o pestrej mozaike bojujúcich strán v Sýrii, o priebehu procesu zmierovania na Kórejskom polostrove a budú môcť nazrieť do histórie obchodných vojen, ktoré aj dnes vyvoláva protekcionizmus v ekonomickom myslení ich aktérov. Obsah spestrí nielen list veľvyslanca o málo známom spôsobe života v Kuvajte, ale aj esej a mikropoviedka z tvorivého pera našich kolegov. Samozrejme, druhé tohtoročné číslo nášho časopisu prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články.

Želáme príjemné čítanie! 

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2018  (pdf; 4.56 MB) 

   

Časopis SVET a my 1/2018

Rok 2018 je rokom tzv. osmičkových výročí. Aj tejto téme sa venuje najnovšie číslo časopisu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svet a my. Čitatelia sa v ňom môžu dozvedieť málo známe fakty o medzinárodnoprávnych aspektoch vzniku Slovenskej republiky, ako aj informácie o kultúrnych podujatiach, ktorými náš rezort predstaví v zahraničí Slovensko ako moderný štát. V čísle sú zastúpené aj aktuálne európske témy, ako je jedinečná iniciatíva Národný konvent o EÚ #MYSMEEÚ, alebo obranná politika Únie, známa pod názvom PESCO. Priestor dostali tiež naše aktivity v medzinárodných zoskupeniach OBSE a zámery nadchádzajúceho predsedníctvo Slovenska vo V4. Čitateľov iste zaujme pohľad našich diplomatov na stále ešte málo známe Macedónsko alebo na súčasné dianie v „Paríži Blízkeho východu“ –  Libanone. List veľvyslanca z Abu Zabí priblíži našu rozvíjajúcu sa spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi. V súčasnosti tiež veľmi rezonuje zamyslenie sa nad prínosom nedávnych Zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu pre vývoj medzikórejských vzťahov. 
Samozrejme, prvé číslo časopisu v tomto roku prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články. 


Želáme príjemné čítanie! 

Na stiahnutiepdf Časopis Svet a my - č. 1/2018  (pdf; 5.16 MB)

   

Časopis SVET a my 3/2017

V závere roka 2017 vydáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR posledné tohtoročné číslo časopisu Svet a my. Na 36 stranách nájdete články k aktuálnym témam – o dlho diskutovanej bezpečnostnej stratégii, reagujúcej na zmenenú bezpečnostnú situáciu vo svete, o budúcnosti Slovenska v EÚ, o prínosoch digitalizácie pre rozvojovú spoluprácu, či o blížiacom sa predsedníctve Slovenska v OBSE. Ekonomické analytické články sa zaoberajú procesmi regionálnej integrácie v Latinskej Amerike, iniciatívou Troch morí a sprostredkujú aj ohliadnutie sa za úspešnou prezentáciou Slovenska na Expo 2017 v kazašskej Astane, či Slovenským dňom v kanadskej Ottawe. V poslednej časti seriálu predstavíme činnosť Slovenského inštitútu v Ríme, nazrieme do histórie vývoja našich diplomatických vzťahov so Svätou stolicou, poinformujeme o pripravovanom knižnom spracovaní spomienok pamätníkov zrodu slovenskej zahraničnej služby. Veríme, že vás upúta list nášho stáleho predstaviteľa pri OSN z New Yorku, posledná časť príbehu Palugyayovho paláca, dobré rady ako chrániť svoje mobilné zariadenia, história a zhrnutie úspechov slovenských diplomatov vo futbale, ako aj ďalšie zaujímavé články.

 

Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým našim prispievateľom.

 

Na stiahnutiepdf Časopis Svet a my - č. 3/2017  (pdf; 6.96 MB)

 

   

Časopis SVET a my 2/2017

Aj v druhom tohtoročnom čísle časopisu  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Svet a my“ nájdu čitatelia mnohé zaujímavé články.
Úlohu a fungovanie predsedu Valného zhromaždenia OSN vysvetľuje stály predstaviteľ SR pri OSN František Ružička, nad budúcnosťou EÚ a postavením Slovenska v tomto zoskupení sa zamýšľa štátny tajomník Ivan Korčok, svoj pohľad na súčasnú situáciu slovenských krajanov, žijúcich v Srbsku, ponúka v rozhovore štátny tajomník Lukáš Parízek.

Tajomstvo úspechu izraelských vedeckých projektov a viac o slovensko-izraelskej spolupráci v oblasti inovácií prezradí veľvyslanec SR v Izraeli Peter Hulényi, o ceste Írska k prosperujúcej krajine píše v „Liste z Dublinu“  veľvyslanec SR v Írsku Dušan Matulay. 

História ovplyvňuje súčasnosť i budúcnosť - aj takto možno zhrnúť články o situácii Koptov v Egypte, ako aj o zbierke historických máp veľvyslanca Vasila Grivnu. 

V letnom vydaní „Svet a my“ čitatelia nájdu tiež informácie o Slovenskom inštitúte v Paríži, pripomenutie si výročia Marshallovho plánu, praktické rady pred dovolenkovou sezónou a pokračovanie seriálu o Palugyayovom paláci z pera veľvyslankyne Marianny Oravcovej.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2017  (pdf; 7.34 MB)

 

   

Časopis SVET a my 1/2017

„Top 10“ úspešného slovenského predsedníctva v Rade EÚ priblíži štátny tajomník MZVaEZ SR  Ivan Korčok v najnovšom čísle rezortného časopisu Svet a my. Nad tým, čo prinesie nová bezpečnostná stratégia pre Slovensko sa zamýšľa štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. Minister Miroslav Lajčák v rozhovore hodnotí úspešný projekt Vyslanec dobrej vôle. „Čo môžeme očakávať od novej administratívy USA v duchu uplatňovania hesla America First?,“ pýta sa veľvyslanec SR v USA Peter Kmec. Slovenská veľvyslankyňa vo Švajčiarsku Andrea Elscheková-Matisová približuje jednu z celosvetovo najdôležitejších konferencií – Svetové ekonomické fórum v Davose, na ktoré po pätnástich rokoch dostal pozvánku predstaviteľ vlády SR. Priestor dostali aj aktuálne európske témy – pohraničná a pobrežná stráž či vesmírny program. Pútavým čítaním je článok veľvyslanca v Thajsku Stanislava Opielu o atmosfére v krajine po smrti kráľa. Exotický nádych má aj skúsenosť veľvyslanca SR v Addis Abebe Jozefa Cibulu s priakreditáciou pre viaceré africké krajiny. Čitateľov určite pobaví aj netradičný pohľad na Kubu. Veríme, že zaujme tiež seriál z pera veľvyslankyne Marianny Oravcovej o histórii jednej z budov rezortu diplomacie, reprezentatívnom Palugyayovom paláci, dobré rady na ochranu pred kyber-lupičmi, ako aj ďalšie texty.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 1/2017  (pdf; 4.14 MB) 

   

Časopis SVET a my 3/2016

Rok 2016 a s ním aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sa blížia k záveru. V poslednom tohtoročnom vydaní časopisu ministerstva sa preto spoločne so štátnym tajomníkom a splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivanom Korčokom pozrieme na prínos jedného z najvýraznejších úspechov nášho predsedníctva - Bratislavský summit. Aktivity, ktoré prispejú k využitiu potenciálu Slovenska vo viacerých dimenziách diplomacie približuje v rozhovore štátny tajomník Lukáš Parízek. Dobrý nápad, Slovensko! odštartoval novú etapu v tvorbe značky našej krajiny. Proces vznikania brandu, ambície, ale aj budúcnosť tohto projektu analyzuje v článku generálny riaditeľ Sekcie ministra Radomír Boháč.  Časopis „Svet a my"  prináša  aj ďalšie aktuálne témy zahraničnej politiky: spolupráci s krajinami východnej Európy sa venuje veľvyslanec pre Východné partnerstvo Dušan Dacho, o narastajúcom význame ekonomických a obchodných vzťahov medzi Čínou a európskymi krajinami píše národná koordinátorka SR vo formáte 16+1 Ingrid Brocková, Zvrchovaný rád maltézskych rytierov nám predstaví veľvyslanec Peter Sopko a o svojich postrehoch z Tel Avivu nám povie veľvyslanec Peter Hulényi. Čitatelia nájdu v čísle obzretie sa veľvyslanca Milana Cigáňa za letnou olympiádou v Rio de Janeiro, článok o varšavskom summite NATO, zhodnotenie letnej konzulárnej sezóny, informácie o aktivitách Slovenského inštitútu v Prahe a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania.

 

Na stiahnutie:  pdf Časopis Svet a my - č. 3/2016 

 
   

Časopis SVET a my 2/2016

Hlavnou témou tohto čísla časopisu ministerstva „Svet a my“ je slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

 

Čitatelia sa v ňom napríklad dozvedia, čo znamenajú priority slovenského predsedníctva pre občana EÚ v jeho v každodennom živote alebo ako vyzerá jeden deň v tlačovom centre v bratislavskej Redute.

 

„Svet a my“ sa venuje aj ďalším aktuálnym témam zahraničnej politiky: slovenský veľvyslanec vo Veľkej Británii Ľubomír Rehák približuje situáciu na ostrovoch po referende o brexite a národný koordinátor vstupu Čiernej Hory do NATO Vesko Garčević hovorí o pripravovanom vstupe nového člena do Severoatlantickej aliancie.

 

Vo vydaní nájdu čitatelia aj analýzu „pre“ a „proti“ TTIP, obzretie za tohtoročným Globsecom a mnoho ďalších zaujímavých článkov.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2016  (pdf; 7.57 MB)

   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2016   (pdf; 6.67 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 3/2015  (pdf; 4.41 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2015  (pdf; 7.19 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č.1/2015  (pdf; 2.30 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 3/2014  (pdf; 2.22 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2014  (pdf; 4.45 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č.1/2014  (pdf; 2.15 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2013  (pdf; 1.71 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2013  (pdf; 1.63 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2012  (pdf; 2.04 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2011  (pdf; 2.04 MB)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.2.2020 Dátum vytvorenia: 7.7.2015