Kultúrna prezentácia

 • 02.04.2020
  | Kultúrna prezentácia
  Japonská nadácia The Goi Peace Foundation vypísala esejistickú súťaž určenú pre mladých ľudí do 25 rokov na tému List odo mňa samého z roku 2030.
 • ikonka galerie
  16.03.2020
  | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Uzbekistan
  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Taškente zorganizoval v Taškente 6. marca 2020 spoločenský večer venovaný oslavám Medzinárodného dňa žien.
 • ikonka galerie
  16.03.2020
  | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Kuvajt
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuvajte zrealizovalo 8. marca podujatie venované Medzinárodnému dňu žien, na ktorom sa zúčastnilo 27 žien zo slovenskej komunity, ako aj pozvané predstaviteľky kuvajtskej spoločnosti, s ktorými veľvyslanectvo úzko spolupracuje.
 • ikonka galerie
  16.03.2020
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Litva
  Slovensko-česká snímka Karla Janáka Dôverný nepriateľ bola organizátormi medzinárodného filmového festivalu Európske dni a noc kinematografie v litovskom meste Panevežys vybraná ako bodka za celým podujatím a teda záverečné premietanie vo štvrtok 12. marca v kine Garšas.
 • ikonka galerie
  13.03.2020
  | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Poľsko
  Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Andrej Droba spoločne s riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave Adriánom Kromkom absolvoval 10. marca 2020 stretnutie a diskusiu so študentmi slovakistiky na Inštitúte západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity. Súčasťou stretnutia bolo aj otvorenie výstavy Cesta k roku slobody v priestoroch univerzity.
 • ikonka galerie
  12.03.2020
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Taiwan
  Na Soochow University v Taipei bol v stredu (11. marca) po prvýkrát na Taiwane v rámci vysokoškolského vzdelávania zavedený voliteľný vyučovací predmet Slovenský jazyk.
 • ikonka galerie
  11.03.2020
  | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Litva
  V utorok 10. marca otvoril zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Litve Adam Lesák v galérii Zväzu litovských umelcov Arka vo Vilniuse vernisáž výstavy slovenskej sochárky Miry Podmanickej za jej osobnej účasti.
 • ikonka galerie
  11.03.2020
  | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Spojené štáty
  ​Pod záštitou generálnej konzulky Slovenskej republiky v New Yorku Ladislavy Begeç sa 7. marca 2020 na pôde Lipka Academy v Linden, New Jersey, uskutočnil už tretí ročník prednesu slovenskej poézie a prózy.
 • ikonka galerie
  10.03.2020
  | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia
  V reprezentačných priestoroch Stĺpovej sály Varšavskej univerzity sa 6. marca 2020 uskutočnil Slovenský večer spojený s módnou prehliadkou.
 • ikonka galerie
  10.03.2020
  | Krajania v zahraničí | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Spojené štáty
  Tento rok sa generálna konzulka SR v New Yorku Ladislava Begeç rozhodla pri príležitosti 350. výročia úmrtia Jána Amosa Komenského udeliť vzdelávacím centrám, s ktorými dlhodobo spolupracuje, špeciálne ocenenie za prínos pri vzdelávaní detí v slovenskom jazyku v USA a za kvalitnú pedagogickú činnosť.