L. Parízek s veliteľom civilných misií EÚ V. Coppolom

18.12.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal dňa 18. decembra 2019 veliteľa civilných misií Európskej únie Vincenza Coppolu.

 

Lukáš Parízek počas rozhovoru vyzdvihol posilňovanie civilnej dimenzie krízového manažmentu EÚ. „Európska únia sa postupnými krokmi stáva reálnym bezpečnostným hráčom vo svete,“ podčiarkol štátny tajomník a dodal: „Slovenská republika je v oblasti civilného krízového manažmentu viditeľnejšia a aktívnejšia. Len nedávno sme oznámili náš záujem stať sa zakladajúcim členom Európskeho centra výnimočnosti pre civilný krízový manažment, ktorý bude sídliť v Berlíne.“

 

Vincenzo Coppola predstavil plánované zmeny v štruktúrach EEAS a zameral sa na revíziu procedúr výberu personálu pre misie. Ďalej ocenil príspevok Slovenskej republiky do civilných misií ako aj prebiehajúcu implementáciu Národného implementačného plánu SR. Rovnako informoval o stave a činnosti existujúcich civilných misií EEAS.

 

Slovenská republika začala prvý rok realizácie svojho Národného implementačného plánu, ktorého cieľom je usilovať sa o zvýšenie personálnych príspevkov do civilných misií a zlepšovať koordináciu a postupy sekondovania personálu na národnej úrovni. Ide o konkrétny záväzok a potvrdenie záujmu angažovania sa v oblasti krízového manažmentu EÚ.