Európska rada

 • 23.04.2020
  | Závery Európskej rady
  Na videokonferencii členov Európskej rady, ktorá sa konala 23. apríla 2020 vedúci predstavitelia Európskej únie rokovali o viacerých aspektoch európskej reakcie na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Lídri Európskej únie na videozasadnutí uvítali avizovaný spoločný plán obnovy, predstavený predsedom Európskej rady Ch. Michelom. Vymedzuje štyri kľúčové oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať, za účelom dosiahnutia obnovy: jednotný trh, rozsiahle investičné úsilie, globálne opatrenia EÚ a lepšia správa vecí verejných.
 • 23.04.2020
  | Závery Európskej rady
  Vedúci predstavitelia Európskej únie 23. apríla 2020 rokovali o viacerých aspektoch európskej reakcie na pandémiu COVID-19. Išlo už o v poradí štvrté videozasadnutie tohto druhu. Po skončení videokonferencie predseda Európskej rady Charles Michel predstavil závery a hlavné výsledky stretnutia lídrov. V úvode vyjadril vďaku všetkým zdravotníkom, doktorom a výskumníkom, nepretržite pracujúcim za účelom ochrany ľudských životov. Vyjadril aj podporu tým, ktorí v tejto chvíli bojujú s vírusom. Podotkol, že sme v tom všetci spoločne a dobré životné podmienky jednotlivých členských štátov Európskej únie sú založené na dobrých životných podmienkach celej EÚ.
 • 18.03.2020
  | Závery Európskej rady
  S cieľom nadviazať na predchádzajúce závery z 10. marca 2020 uskutočnili členovia Európskej rady 17. marca videokonferenciu venovanú ochoreniu COVID-19, na ktorej rokovali spolu s prezidentkou ECB, predsedom Euroskupiny a vysokým predstaviteľom.
 • 10.03.2020
  | Závery Európskej rady
  Hlavy štátov a predsedovia vlád uvítali iniciatívu uskutočniť videokonferenciu o nákaze COVID-19. Členské štáty vyjadrili súcit s Talianskom a ďalšími členskými štátmi, ktoré boli vážne zasiahnuté. Počas videokonferencie 10. marca 2020 sme zdôraznili, že je potrebné spolupracovať, urobiť všetko nevyhnutné a konať rýchlo. Zdôraznili sme, že je potrebný spoločný európsky prístup a úzka koordinácia s Európskou komisiou. Ministri zdravotníctva a ministri vnútra by mali denne konzultovať s cieľom zabezpečiť riadnu koordináciu a zamerať sa na spoločné európske usmerňovanie.
 • 22.02.2020
  | Závery Európskej rady
  Záujmom predsedu Európskej rady Ch. Michela bolo dosiahnuť na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027. Východiskovým bodom pre rokovania lídrov bol rokovací návrh s konkrétnymi číselnými údajmi, tzv. negociačný blok, z dielne predsedu Európskej rady Ch. Michela zo dňa 14. februára 2020.
 • 15.12.2019
  | Závery Európskej rady
  Prvýkrát samitu predsedal Charles Michel po tom, čo ho vedúci predstavitelia EÚ zvolili do tejto funkcie 2. júla 2019. Dominantnou témou samitu bola klimatická politika. Po náročných a dlhých rokovaniach všetky členské štáty nakoniec súhlasili s vytýčením ambície dosiahnutia klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Poľsko sa však nateraz odmietlo zaviazať k implementácii tohto cieľa, preto sa lídri k téme vrátia na samite v júni 2020. V súvislosti s obavami niektorých členských štátov týkajúcimi sa práva využívať jadrovú energiu Európska rada potvrdila právo štátov na vlastný energetický mix a výber najvhodnejších technológií.
 • 19.10.2019
  | Závery Európskej rady
  Samitu dominovala najmä téma brexitu. Po intenzívnych rokovaniach sa na poslednú chvíľu podarilo dosiahnuť dohodu o texte revidovanej Dohody o vystúpení so Spojeným kráľovstvom (de facto len tzv. írskeho protokolu). Konsolidovaný text dohody a politickej deklarácie dojednaný vyjednávacími tímami bol lídrami politicky odsúhlasený. Lídri tiež prijali operatívne závery, v ktorých vyzvali Komisiu, Európsky parlament a Radu, aby prijali potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2019 s cieľom umožniť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.
 • 03.07.2019
  | Závery Európskej rady
  Lídrom členských štátov sa na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v dňoch 30. júna až 2. júla 2019 podarilo dosiahnuť politickú dohodu na menách kandidátov na najvyššie posty v inštitúciách EÚ a personálne nominácie boli prijaté konsenzom. Na predsedníčku Európskej komisie členovia Európskej rady nominovali Ursulu von der Leyenovú, ktorá je aktuálne ministerkou obrany Nemecka. Za predsedu Európskej rady bol zvolený premiér Belgicka Charles Michel. Na post Vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku bol navrhnutý španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell.
 • 22.06.2019
  | Závery Európskej rady
  Samitu dominovala najmä téma obsadzovania vrcholových pozícií v inštitúciách EÚ. Podľa očakávaní lídri nateraz nedospeli k dohode, predseda Európskej rady D. Tusk preto zvolal mimoriadny samit už na 30. júna 2019. Dôvodom je snaha dospieť k dohode na balíku nominácií ešte pred plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu 2. júla 2019. Lídri sa však zhodli na odmietnutí tzv. Spitzenkandidátov. Cieľom je zohľadniť vo finálnom balíku potrebnú rovnováhu (politickú, geografickú, demografickú a rodovú). ​​
 • 28.05.2019
  | Závery Európskej rady
  Dňa 28. mája 2019 sa v Bruseli uskutočnil jednodňový mimoriadny samit vo forme neformálnej pracovnej večere. Hlavným cieľom bola reflexia výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a dohoda na mechanizme výberu kandidátov na vrcholové posty v rámci inštitúcií Európskej únie.
 • 11.04.2019
  | Závery Európskej rady
  Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (čl. 50) bolo so súhlasom Spojeného kráľovstva prijaté rozhodnutie o predĺžení jeho členstva v EÚ do 31. októbra 2019. Tento termín má svoj význam z pohľadu konštituovania novej Európskej komisie, keďže umožní vyhnúť sa situácii, aby Spojené kráľovstvo malo vlastného komisára. Lídri opätovne posúdia aktuálny stav tejto otázky v júni tohto roku. Uvedené rozhodnutie umožňuje riešiť otázky spojené s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ v rámci riadnych zasadnutí Európskej rady plánovaných na jún a október.
 • 23.03.2019
  | Závery Európskej rady
  Samitu dominovala najmä téma brexitu v súvislosti s blížiacim sa termínom možného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V úvode rokovania Európskej rady (čl. 50) vystúpila premiérka T. Mayová s jej požiadavkou na predĺženie lehoty vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ do 30. júna 2019, aby bol zabezpečený dostatok času na implementáciu dohody o vystúpení v prípade jej schválenia v britskom parlamente. Lídri v snahe napomôcť schváleniu dohody o vystúpení odsúhlasili dokumenty prijaté v polovici marca v Štrasburgu na úrovni Juncker–Mayová. Ďalej lídri rozhodli o udelení predĺženia do 22. mája 2019 za predpokladu, že britský parlament dohodu v priebehu nasledujúceho týždňa schváli.