Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ivan Korčok

15.01.2018
 
Stretnutie s ministrom obrany SR P.Gajdošom
16.01.2018
 
Rozlúčkové prijatie veľvyslanca Švajčiarska A.Wittwera
17.01.2018
 
Rokovanie vlády SR
18.01.2018
 
ZPC Česká republika / Praha; bilaterálne rokovania
19.01.2018
 
ZPC Česká republika / Praha a Liblice; bilaterálne rokovania, konferencia o českej zahraničnej politike
20.01.2018
 
ZPC Česká republika / Liblice; konferencia k českej zahraničnej politike

Štátny tajomník Lukáš Parízek

16.01.2018
 
Komisia pre kozmické aktivity v SR na MŠVVaŠ SR
16.01.2018
 
Odovzdávanie kópii PL vv Kambodže.
17.01.2018
 
Ceremoniál odovzdania PL nerezidentných veľvyslancov v KPR.
17.01.2018
 
ZPC AT/Viedeň - účasť na otvorení FBS