Tlačový odbor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí, printových, elektronických a internetových médií o významných aktivitách zahraničnej politiky SR, návštevách predstaviteľov ministerstva v zahraničí, návštevách zahraničných predstaviteľov na Slovensku a stanoviskách k udalostiam vo svete. Rezort je nápomocný pri zabezpečovaní publicity zahranično-politických aktivít Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR a ústredných orgánov štátnej správy SR v zahraničných médiách prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
 

Kontakt


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Tlačový odbor
ul. Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Email: tlac@mzv.sk

 

 

 

Fotografia na stiahnutie: jpg Juraj Tomaga  (jpg; 4.48 MB)

 

 

Riaditeľ Tlačového odboru
Juraj Tomaga
+421 917 660 099
E-mail: juraj.tomaga@mzv.sk


 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.4.2020 Dátum vytvorenia: 3.8.2015