RSS zoznamy

Назад

Neformálna videokonferencia ministrov EÚ pre cestovný ruch

Neformálna videokonferencia ministrov EÚ pre cestovný ruch

20.5.2020

Pod chorvátskym predsedníctvom v Rade EÚ sa dnes (20. mája 2020) uskutočnila druhá neformálna videokonferencia ministrov zodpovedných za cestovný ruch. Za SR sa videokonferencie zúčastnila štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková. Ministri diskutovali na tému ako najlepšie zabezpečiť vzájomnú koordináciu a implementáciu balíka cestovného ruchu a dopravných služieb s cieľom oživenia a reštartovania odvetvia cestovného ruchu v postpandemickom období. Zhodli sa na tom, že je potrebné začať otvárať hranice postupne, koordinovaným spôsobom a na základe vzájomnej komunikácie a výmeny informácií, ak to epidemiologická situácia umožní pri súčasnom dodržaní zásad proporcionality a nediskriminácie. Ministri poukázali na význam zdieľania presných a aktuálnych informácií a údajov. V tejto súvislosti privítali vytvorenie špecializovanej webovej stránky Európskej komisie s interaktívnou mapou kombinujúcou informácie a údaje v reálnom čase od členských štátov a od odvetvia cestovného ruchu. Cieľom webstránky je poskytovať informácie prevádzkovateľom služieb cestovného ruchu a občanom, ktoré im pomôžu pri plánovaní a organizovaní dovoleniek a ciest do zahraničia. Ministri podporujú využívanie inovatívnych digitálnych riešení s cieľom zaistiť bezpečnosť turistov, občanov a pracovníkov. Digitalizácia je strategickou oblasťou spolupráce s cieľom urýchliť rast, prosperitu a zamestnanosť EÚ.