Repatriácia

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 

Od 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestal prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu. Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.
 

Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom - lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

 

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

Oznam o vykonávaní letov humanitárnej povahy na repatriáciu občanov Slovenskej republiky do vlasti

MZVEZ SR v súvislosti s prebiehajúcou repatriáciou občanov SR zo zahraničia na územie Slovenskej republiky využíva aj leteckých prepravcov, ktorí pre tento konkrétny prípad z povahy veci plnia humanitárny účel.

Geri

Rakúsko - návrat slovenských občanov (repatriácia)

Rakúsko - návrat slovenských občanov (repatriácia)

22.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Rakúsko


ŽIADOSŤ O REPATRIÁCIU SLOVENSKÝCH OBČANOV DO SR

Skupinové repatriácie občanov do SR sú podmienené rozhodnutím vlády SR a hlavného hygienika SR umiestniť skupinovo repatriovaných občanov do izolácie v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR. Informatívne uvádzame, že kapacity karanténnych zariadení Ministerstva vnútra SR sú limitované počtom voľných lôžok a v prípade ich preplnenia je potrebné počítať s možným časovým posunom skupinových repatriácií do SR tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia občanov žijúcich na území SR. Na základe uvedeného preto nie je zatiaľ možné špecifikovať presný dátum prípadnej repatriácie občanov SR z územia Rakúskej republiky ani zadefinovať miesto odchodu z Rakúska.

 

V prípade požiadavky o zabezpečenie repatriácie je potrebné túto zaslať na mailovú adresu Veľvyslanectva SR vo Viedni emb.vieden@mzv.sk

Požiadavka musí obsahovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko repatriovanej osoby
  • dátum narodenia repatriovanej osoby
  • adresa repatriovanej osoby v Rakúskej republike
  • adresa miesta domácej karantény doma v SR, v ktorej sa bude repatriovaná osoba nachádzať
  • informáciu o aktuálnom zdravotnom stave repatriovanej osoby
  • aktuálny mobilný (resp. iný telefonický) kontakt repatriovanej osoby

 

Veľvyslanectvo SR vo Viedni následne zaeviduje žiadosť občana o repatriáciu do SR. Po zaevidovaní občana zašle Veľvyslanectvo SR vo Viedni potvrdzujúcu mailovú odpoveď v o zaevidovaní jeho/jej žiadosti.

Pre informáciu uvádzame, že o repatriáciách aktuálne intenzívne rokuje Krízový štáb SR.

 

Zároveň informujeme:

Podľa rozhodnutia vlády a vyhlášky Hlavného hygienika SR, každá osoba, ktorá má právo prekročiť hranicu SR prichádzajúca skupinovo musí byť umiestnená do izolácie v zariadení, ktoré bolo dané do dispozície Ministerstva vnútra SR až do vykonania testu s výsledkom NEGATÍVNY.

 

V prípade repatriácie z Rakúska do SR budú všetky repatriované osoby prevezené rovno z rakúsko-slovenského hraničného priechodu do karanténnych centier v SR, o miestach karanténnych centier budú priamo rozhodovať vecne príslušné zložky Ministerstva vnútra SR podľa aktuálnych voľných kapacít karanténnych centier. Nižšie sa nachádza odkaz na tlačivo, ktoré, v prípade realizácie repatriácie do SR, bude potrebné odovzdať pri nástupe do dopravného prostriedku na území Rakúska, zabezpečujúceho repatriáciu osôb.

 

Upozorňujeme, že bez písomného súhlasného stanoviska žiadateľa o repatriáciu nebude možné repatriáciu do SR realizovať.

 

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia (pdf)
 
 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)
 
docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)