Stáže Junior Professionals in Delegations

MZVEZ SR informuje o výsledkoch výberu dvoch stážových miest do programu „Junior Professionals in the Delegations“

 
MZVEZ SR si dovoľuje informovať, že Európska služba pre vonkajšiu službu a Európska komisia ukončili výber kandidátov na stážové miesta do programu „Junior Professionals in Delegation (JPD)“ na rok 2019 - 2020. Každý členský štát môže obsadiť jedno stážové miesto v ESVČ a jedno stážové miesto v EK.
 
Poradie vybraných kandidátov za Slovenskú republiku: 
 
ESVČ EK
BARTALOVÁ Edina SOROČINOVÁ Zuzana
Očková Caroline Bodnárová Barbora
Áč Jakub Hindický Martin
Trojanová Michaela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybraný kandidát na stáž v ESVČ: BARTALOVÁ Edina
Vybraný kandidát na stáž v EK: SOROČINOVÁ Zuzana
 
Informácie o ďalšom postupe budú vybraným kandidátom zaslané priamo z inštitúcie poskytujúcej tieto stážové miesta v priebehu tohto mesiaca.  Začiatok stáže je stanovený na september/október 2019. 
 
Ďakujeme Vám za Váš záujem o JPD program, blahoželáme k výsledku a želáme veľa ďalších úspechov.
Dátum poslednej aktualizácie: 24.6.2019 Dátum vytvorenia: 12.11.2018