RSS zoznamy

返回

Maldivy oznámili znovuotvorenie hraníc od 15. júla 2020

Maldivy oznámili znovuotvorenie hraníc od 15. júla 2020

1.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Maldivy

Veľvyslanectvo SR v Dillí informuje občanov SR o znovuotvorení hraníc Maldív od 15. júla 2020 s nasledovnými opatreniami a pravidlami:
 
Turistom budú udeľované bezplatné 30-dňové víza pri vstupe do krajiny rovnako ako to bolo pred vypuknutím pandémie Covid-19.
  
Turisti prichádzajúci na Maldivy musia predložiť  rezerváciu ubytovania, pričom je od 15. júla 2020 možné bývať len v rezortoch, marínach a hoteloch na neobývaných ostrovoch. Obývané ostrovy budú ponúkať ubytovanie od 1. augusta 2020. 
 
Turisti, ktorí navštívia Maldivy, by si mali podľa rezervovať pobyt iba na jedinom mieste a počas tohto obdobia nebude povolené meniť rezorty. Výnimky môžu byť udelené iba v prípade presunu/domáceho transferu.
 

Vstup na Maldivy
Turisti sa pri vstupe na Maldivy nebudú musieť podrobiť žiadnej karanténe, nebudú musieť predložiť negatívny test na Covid-19. V prípade, že budú vykazovať príznaky tohto ochorenia, budú podrobení PCR testu na vlastné náklady alebo na náklady rezortu/hotelu, kam cestujú. Miestne orgány môžu na vlastné náklady náhodne testovať vybraných cestujúcich. V prípade preukázaných príznakov pôjdu do karantény v hoteli alebo v štátnom zariadení. 
 
Pri odchode z Maldív sa turisti budú mať možnosť otestovať na Covid-19 v prípadoch, že výsledky takého testu požadujú pri návrate do ich cieľovej destinácie.
 

Cestovné odporúčanie
Maldivy k 30. júnu 2020 evidujú celkový počet 2337 prípadov nakazenia ochorením COVID-19, z čoho je naďalej aktívnych 410 a úmrtí bolo zaznamenaných doteraz 8. Vzhľadom na stále neistú situáciu v regióne a potenciálne komplikácie pri návrate do SR naďalej neodporúčame cestovať na Maldivy.