Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. Pre využitie služby je potrebné byť prihlásený prostredníctvom eID karty a vyplnený elektronický formulár podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci podáva občan Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý sa ocitol v núdzovej situácií a potrebuje finančnú pomoc pre návrat zo zahraničia do vlasti. Finančná pomoc sa neposkytuje na iné účely.

  Pre úspešné vybavenie služby je potrebné pravdivo vyplniť elektronický formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci a odpovedať na prípadné doplňujúce otázky zastupiteľského úradu prostredníctvom eDesk schránky.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie a podpísanie elektronického formulára
  2. Odoslanie elektronického formulára na príslušný zastupiteľský úrad

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky.
  2. Rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci – do Vašej eDesk schránky bude doručené rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci. V prípade schválenia finančnej pomoci budete informovaný o ďalšom postupe. 

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Nie
 • Legislatíva: Pre túto službu nie je formálna a podrobná úprava v zákone, len všeobecné ustanovenia v zákone č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., a to v rámci ustanovení o činnosti diplomatickej misie a konzulárneho úradu.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Áno