Podávanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné vykonať podanie oznámenia o stave núdze v zahraničí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je poskytnutie pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí, ak stav s ktorým sa občan obrátil na zastupiteľský úrad je v agende zastupiteľského úradu. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Služba nie je spoplatnená zastupiteľským úradom. Pre úspešné poskytnutie pomoci v stave núdze uveďte čo najpresnejší popis Vašej situácie, ako ste sa do nej dostali a ako ste sa ju pokúšali vyriešiť.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre oznámenie stavu núdze v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade).
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad.

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre oznámenie stavu núdze a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že pracovník ZÚ potrebuje doplňujúce informácie alebo vám vie poskytnúť pomoc s riešením núdzovej situácie, kontaktuje Vás prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že oznámenie ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – v prípade, že ste si rezervovali stretnutie príďte na zastupiteľský úrad v čase rezervácie.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Pre túto službu nie je formálna a podrobná úprava v zákone.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie