Vyraďovanie z evidencie exportérov

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vyradenie z evidencie exportérov na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je vyradenie podnikateľa z registra exportérov. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Žiadosť o vyradenie z evidencie exportérov podáva podnikateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o vyradenie z evidencie exportérov. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára Žiadosť o vyradenie z evidencie exportérov
  2. Odoslanie elektronického formulára

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Žiadosť o vyradenie z evidencie exportérov, nie je už potrebné vykonať iné aktivity.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Nie
 • Legislatíva: Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie