Strata dokladov

Publikované 14.07.2022

Stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, náhradného cestovného dokladu) je jeho držiteľ povinný bezodkladne nevyhnutné nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru na Ukrajine a taktiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve alebo Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

docx
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 59 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad 

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v prípade straty alebo krádeže cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie ukrajinskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €. Pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ide o poplatok 20 €. 

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. 

O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá na Ukrajine svoj zastupiteľský úrad.