Pobytové práva

 

Slovenskí občania, ktorí sa už nachádzajú na území Spojeného kráľovstva, kde žijú, pracujú alebo študujú 

Všetci slovenskí občania, ktorí žili, pracovali alebo študovali a území Spojeného kráľovstva pred dňom brexitu, nech bude tento dátum akýkoľvek, budú mať nárok na zisk trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve

Povinnosť zaregistrovať sa on-line v tzv. Pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) - možnosť registrácie do 31. decembra 2020, pričom program je už prístupný aj v súčasnosti; britská strana pracuje aj na slovenskej jazykovej mutácii,

 

K registrácii budete potrebovať:

  • 1) slovenský cestovný pas alebo britskú biometrickú kartu povolenia na pobyt,
  • 2) dôkaz vášho pobytu v Spojenom kráľovstve, napr. číslo vášho národného poistenia v Spojenom kráľovstve,
  • 3) výpis z registra trestov v Spojenom kráľovstve – všetky dokumenty podávate cez on-line systém (skenovaná kópia), ale môžete byť vyzvaní britskými úradmi na zaslanie ďalších dokumentov, najmä tých dokazujúcich váš pobyt v Spojenom kráľovstve,

 

Ak úspešne podáte žiadosť do pobytovej schémy pre občanov EÚ, budete môcť pokračovať žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve aj po 31.decembri 2020,

Registrácia je bezplatná,

 

Bude vám udelený buď:

  • trvalý pobyt/ settled status – ak žijete v Spojenom kráľovstve päť a viac rokov 

alebo

  • status pred získaním pobytu/ pre-settled status – ak žijete v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov

 

Nebudete vyzvaní, aby ste si vybrali, o ktorú možnosť žiadate. Získanie vášho statusu závisí od toho, ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti.

 

Po dovŕšení pobytu v celkovej dĺžke 5 rokov (kedykoľvek v budúcnosti) však samozrejme môžete požiadať o zmenu zo statusu pred získaním pobytu na trvalý pobyt za podmienky, že máte čistý register trestov a z vlastnej vôle nepredstavujete záťaž pre britský sociálny systém,  

Jediný rozdiel medzi scenárom DEAL a NO DEAL je v dátume konca registrácie do Pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) 

 

 

Občania SR, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva už po dni brexitu (rovnaké pre DEAL a NO DEAL scenár)

Odo dňa brexitu budú platiť pravidlá vzhľadom na dĺžku ich zamýšľaného pobytu: 

 

Pobyt nepresahujúci 3 mesiace - Turisti a návštevníci budú môcť vstúpiť na územie Spojeného kráľovstva ako doteraz; budú môcť na jeho území zostať maximálne po dobu troch mesiacov. (The UK's future skills-based immigration system)  

 

Pobyt dlhší ako 3 mesiace –  Občania EÚ, ktorí majú v úmysle zostať na území Spojeného kráľovstva dlhšie ako tri mesiace, budú musieť do 3 mesiacov od príchodu požiadať britské ministerstvo vnútra o povolenie na zotrvanie v krajine (European Temporary Leave to Remain). Ak im uvedené povolenie bude udelené budú môcť v krajine pracovať a študovať. Toto povolenie bude platné najviac na 3 roky. Občania EÚ, ktorí chcú zotrvať v Spojenom kráľovstve aj po tomto období, sa budú musieť uchádzať o tzv. „status usadenej osoby“ podľa opatrení týkajúcich sa prisťahovalectva – už podľa nového imigračného zákona, ktorý bude platný od 1. januára 2021

 

Občania EÚ, ktorí prídu na územie Spojeného kráľovstva po dni brexitu a budú sprevádzaní členmi rodiny z tretích krajín, tak ich rodinní príslušníci z tretích krajín budú musieť požiadať včas o rodinné povolenie.

 
 
 

Praktické príklady: 

A: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ legálne bývate v Spojenom kráľovstve 5 rokov.

Ste občanom SR, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v roku 2011 a pracujete v miestnej nemocnici. Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, a to bez ohľadu nato, akým spôsobom k nemu dôjde (DEAL vs NO DEAL) budete sa môcť automaticky zaregistrovať v novom britskom systéme povinnej registrácie (EU Settlement Scheme) a dostanete trvalý pobyt (settled status) a to garantovane za predpokladu, ak máte čistý register trestov.  
 

B: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ legálne pobývate v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov.

Ste občanom SR, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v roku 2016 a pracujete v miestnej nemocnici. Spojené kráľovstvo odíde z EÚ. 

Dohoda o vystúpení vám garantuje, že ak máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia (31. december 2020), budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu, ak budete pokračovať v práci (alebo ak nedobrovoľne stratíte prácu v súlade s čl. 7 ods. 3 Smernice o voľnom pohybe), ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie). Najneskôr do 30. júna 2021 sa zaregistrujete v novom britskom systéme povinnej registrácie (EU Settlement Scheme) a požiadate britské orgány o nový štatút pobytu v Spojenom kráľovstve („pre-settled status“). Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho pobytu (continuous residence) v Spojenom kráľovstve (2021), budete môcť požiadať o to, aby bol váš štatút dočasného pobytu v Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt („settled status“), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.

 

C: K dátumu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ ste legálne nepobývali v Spojenom kráľovstve.

Ste občanom SR, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva v júni 2020 a chcete pracovať v miestnej nemocnici. Spojené kráľovstvo odišlo z EÚ, teda už pred vaším príchodom do Spojeného kráľovstva.

 

Dohoda o vystúpení vám však garantuje, že ak máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia (31. december 2020), budete môcť zostať Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu ak budete pokračovať v práci (alebo ak nedobrovoľne stratíte prácu v súlade s čl. 7 ods. 3 Smernice o voľnom pohybe), ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie).

 

Po skončení prechodného obdobia (31. december 2020) sa zaregistrujete v novom britskom systéme povinnej registrácie (EU Settlement Scheme) najneskôr do 30. júna 2021 a požiadate britské orgány o nový štatút pobytu v UK („pre-settled status“). Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho pobytu (continuous residence) Spojenom kráľovstve (december 2024), budete môcť požiadať o to, aby bol váš štatút dočasného pobytu Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt („settled status“), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.

 

Praktické rady a odporúčania – registrácia v EU Settlement Scheme: 

Spojené kráľovstvo spustilo systém pobytovej schémy  tzv. EU Settlement Scheme k pôvodne plánovanému dňu brexitu, teda k  30. marcu 2019, pričom posledný dátum registrácie do systému bude v prípade scenára DEAL k 30. júnu 2021 alebo v prípade scenára NO DEAL už k 31. decembru 2020 – Neodkladajte tento úkon na poslednú chvíľu! 

 

Následne budete musieť preukázať, že ste žili v Spojenom kráľovstve počas najmenej šiestich mesiacov v každom 12-mesačnom období v celkovom počte 5 rokov, aby ste mali nárok na nový trvalý pobyt - „settled status“.

Príslušným britským úradom poskytnete cez online formulár svoje číslo národného (britského) sociálneho poistenia a požiadate o povolenie automatizovanej kontroly svojho pobytu na základe daňových, odvodových či dávkových  záznamov o príjme. V praxi to znamená, že Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva zadá vaše číslo sociálneho poistenia do systému. Vy nebudete musieť robiť nič. Ak je táto kontrola úspešná, nebudete musieť poskytnúť žiadne doklady ako dôkaz o pobyte. Dokumenty budete musieť poslať len vtedy, ak sa tieto nebudú javiť ako dostatočné na potvrdenie, že ste v Spojenom kráľovstve kontinuálne pobývali  5 rokov za sebou.

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (UK Home Office) vám ihneď po podaní žiadosti oznámi, ak potrebujete poskytnúť akékoľvek dokumenty. Taktiež budete môcť odosielať fotografie alebo skenovať svoje dokumenty prostredníctvom online formulára.

Za každé obdobie bude stačiť poskytnúť len jeden dokument, o ktorý vás požiada Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva. Všetko robíte online a bezplatne. V prípade potreby si môžete zavolať na hotline linku pomoci, kde vám operátor objasní ďalší postup.  

Odporúčame, aby ste pozorne sledovali príslušnú oficiálnu vládnu stránku spravovanú britským Ministerstvom vnútra

 

Často kladené otázky

Bude mi umožnené zostať vo Veľkej Británii po jej odchode z EÚ keď som prišiel pred menej ako piatimi rokmi?


Áno, môžete ďalej pobývať v Spojenom kráľovstve za podmienok stanovených Dohodou o vystúpení, ktorá vychádza z európskych právnych predpisov o voľnom pohybe. Vašou povinnosťou bude zaregistrovať sa v novom britskom systéme povinnej registrácie (EU Settlement Scheme) do 30. júna 2021 a požiadať o nový štatút pobytu v Spojenom kráľovstve („pre-settled status“). Po uplynutí piatich rokov pobytu vám tento bude zmenený na trvalý pobyt (settled status). Registrácia prebieha online a je bezplatná. 

 

Už mám trvalý pobyt, lebo som pobýval v Spojenom kráľovstve dlhšie ako 5 rokov. Musím sa preregistrovať?

Ak ste už nadobudli alebo dňa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ nadobudnete možnosť zisku trvalého pobytu pre občanov EÚ (tzv. indefinite leave to remain in or enter the UK), nemusíte sa dať preregistrovať, pretože váš status platí aj naďalej. Je však vysoko pravdepodobné, že nový trvalý pobyt (settled status) v rámci preregistrácie do novej “EU Settlement Scheme“ bude výhodnejší. Napríklad britská vláda už oznámila, že settled status zaručuje, že môžete stráviť až 5 rokov za sebou mimo územia Spojeného kráľovstva, bez toho, aby ste stratili svoj nárok na trvalý pobyt. Súčasný štatút trvalého pobytu (indefinite leave to remain in or enter the UK) garantuje len 2 roky. Preregistrácia je jednoduchá (online), nebude potrebné nič dokazovať (predložíte indefinite leave to remain in or enter the UK) a je úplne bezplatná. 

 

Je potrebné sa zaregistrovať alebo požiadať o povolenie na pobyt, aby som pred 31. januárom 2019 vedel preukázať dĺžku svojho pobytu v Spojenom kráľovstve?

V súčasnosti nie je v Spojenom kráľovstve povinnosť registrovať svoj pobyt na území Spojeného kráľovstva pokiaľ ide o občanov EÚ. Nový systém povinnej registrácie tzv. EU Settlement Scheme bol spustený k pôvodne plánovanému dňu brexitu, teda k 31. januáru 2019. Systém vás požiada o zadanie dôkazu, že ste žili v Spojenom kráľovstve počas najmenej šiestich mesiacov v každom 12-mesačnom období po dobu 5 rokov za sebou. 

 

Môžete poskytnúť svoje číslo národného poistenia, čím umožníte automatickú kontrolu pobytu na základe daňových a iných záznamov (sociálne odvody) o príjmoch. Toto by malo byť plne postačujúce. Ak je táto kontrola úspešná, nebudete musieť poskytnúť žiadne doklady ako dôkaz o pobyte. Dokumenty budete musieť poskytnúť len vtedy, ak nie je dostatok údajov na potvrdenie, že ste v Spojenom kráľovstve 5 rokov za sebou. Ak máte teda pochybnosti pri vydokladovaní 5 rokov pobytu na území Spojeného kráľovstva, pripravte si všetko potrebné v predstihu. Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (Home Office) vám ihneď po podaní žiadosti oznámi, či potrebujete poskytnúť akékoľvek ďalšie dokumenty. Všetko prebieha online a takto budete môcť odoslať aj svoje fotografie alebo naskenovať dokumenty cez on-line formulár žiadosti.  

 

Aplikácia určená na podanie žiadosti on-line bude dostupná tak pre počítače, smartphony ako aj tablety. Vložené údaje sa v nich nebudú uchovávať a prostredníctvom jedného zariadenia bude možné podať viac ľubovoľný počet žiadostí pre ľubovoľný počet žiadateľov.

 

V prípade potreby si môžete zavolať na hotline linku pomoci, kde vám operátor objasní ďalší postup.  

 

Posledný dátum registrácie do systému bude 30. jún 2021 ak sa podarí uzavrieť Dohodu o vystúpení. Ak dôjde k neriadenému odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, tak sa tento dátum skráti na 31. december 2020 – Neodkladajte tento úkon na poslednú chvíľu! 

 

Môže sa môj manžel / manželka pripojiť ku mne do Veľkej Británie? Za akých podmienok?

Áno, váš manžel, manželka sa k vám môže pripojiť kedykoľvek v budúcnosti, ak ste vy osobne splnili všetky podmienky, teda prišli ste na územie Spojeného kráľovstva pred 31. decembrom 2020 a zaregistrovali ste sa na trvalý pobyt do 30. júna 2021.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018