Verejná diskusia k „značke Slovensko“

Verejná diskusia k „značke Slovensko“ bola realizovaná na portáli www.BrandingSlovenska.com v období mesiacov júl – december 2014. Stránku v sledovanej etape navštívilo takmer 8 tis. Návštevníkov, z ktorých štruktúrovaný dotazník vyplnilo vyše 500 registrovaných užívateľov. Kompletné výsledky sú dostupné priamo na portáli.

 

Hlavné závery verejnej diskusie:

Má verejnosť záujem, aby Slovensko investovalo do brandingu?

 • Viac ako 92% respondentov si myslí, že Slovensko by malo investovať do vytvorenia vlastnej značky, vďaka ktorej bude rozpoznateľné vo svetovej konkurencii

 

Ako si verejnosť predstavuje vizuálne stvárnenie prezentácie SR?

 • Viac ako 76% respondentov si myslí, že  vizuálna prezentácia Slovenska by mala vychádzať z farieb trikolóry (biela-modrá-červená).
 • Viac ako 69% respondentov si myslí, že  Slovensko by malo svoj imidž vyjadriť aj prostredníctvom folklórnych (ľudových) prvkov.
 • Viac ako 62% respondentov si myslí, že vizuálna prezentácia Slovenska by mala vychádzať zo štátneho znaku SR.

 

Aké vlastnosti podľa verejnosti najlepšie vystihujú našu krajinu a našich ľudí, t.j. bolo by vhodné uplatniť ich pri prezentácii SR v zahraničí?

 • Viac ako 83% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť folklór (ktorý je zároveň dobrou ukážkou rôznorodosti našej krajiny).
 • Viac ako 76% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť šikovnosť.
 • Viac ako 72% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť veľa kontrastov na malom území.
 • Viac ako 54% respondentov považuje za výstižnú vlastnosť s adaptabilnosť/ prispôsobivosť.
 • V doplňujúcej otázke väčší počet respondentov spontánne uviedol tiež pohostinnosť a pracovitosť.
 • Najsilnejšie spontánne asociácie respondentov pri pojme „Slovensko“ sa spájajú s prírodou (najmä Vysoké Tatry), s pozitívnymi vlastnosťami našich ľudí (najmä dobrosrdečnosť, pracovitosť a vynaliezavosť) a s tradičnou ľudovou kultúrou.

 

Ďalšie relevantné postrehy:

 • Respondenti spontánne označili za súčasné osobnosti, ktoré najvýraznejšie pozitívne ovplyvňujú imidž SR v zahraničí, nasledovných: Andrej Kiska (106x), Peter Sagan (77x), Dominika Cibuľková (23x) a Miroslav Lajčák (20x).
 • Respondenti spontánne označili za historické osobnosti, ktoré najvýraznejšie pozitívne ovplyvňujú imidž SR v zahraničí, nasledovných: Milan Rastislav Štefánik (139x), Ľudovít Štúr (76x), Juraj Jánošík (29x) a Alexander Dubček (24x).
 • Respondenti spontánne označili za „ikonické miesta“ symbolizujúce Slovensko nasledovné: Vysoké Tatry & Kriváň (111x), Bratislavu & hrad (48x), Čičmany (19x), Devín (19x), Spišský hrad (19x) a Banskú Štiavnicu (18x).