Ďalšiu slovenskú rozprávku O dvanástich mesiačikoch si budú môcť prečítať taiwanské deti

7.2.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Ďalšia detská rozprávka O dvanástich mesiačikoch bola zamestnankyňou Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu Taipei Liang Chen preložená do tradičných čínskych znakov a publikovaná na Taiwane. Krásny príbeh od známeho slovenského spisovateľa Pavla Dobšínského s ilustráciami od Petra Uchnára o Maruške, ktorú macocha v zime poslala do lesa na jahody, keďže jej chcela uškodiť a vedela, že jahody v zime nerastú. To ale netušila, že Maruška pôjde požiadať o pomoc jej kamarátov - dvanástich mesiačikov. Aj na základe vzájomnej výmeny titulov detskej literatúry dochádza ku kultúrnej výmene a zbližovaniu medzi Slovenskom a Taiwanom.

 

Odporúčania na rozprávku O dvanástich mesiačikoch napísali viaceré známe taiwanské spisovateľky, redaktorky, prekladateľky medzi ktoré patrí napr. Gui Wenya, spisovateľka, ktorá pôsobila ako šéfredaktorka vyše 35 rokov. Vo svojom článku vysoko ocenila výmenu detských kníh medzi Slovenskom a Taiwanom. Odborníčka na obrázkové knihy Sung Pei, ktorá patrí k známym prekladateľkám na Taiwane vo svojom odporúčacom článku komentovala ilustrácie P. Uchnára a analyzovala celú rozprávku pre deti z hľadiska zmien farieb v knihe. V neposlednom rade významná spisovateľka detskej literatúry Wang Shufen, ktorá napísala vyše 60 kníh a získala veľa prestížnych ocenení doma i v zahraničí opísala krásne detaily slovenskej tradičnej rozprávky a vyjadrila jej veľkú priazeň.

 

O dvanástich mesiačikoch je už tretí knižný titul pre deti publikovaný na Taiwane, medzi ďalšie patrí Medvedica Ingrid a Dievčatko z veže.