Národné skúšky OSN

Vissza

Informácie o národných skúškach OSN pre mladých profesionálov v roku 2014

Informácie o národných skúškach OSN pre mladých profesionálov v roku 2014

22.5.2014 | Program OSN pre mladých profesionálov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že Slovenská republika bude v roku 2014 participovať so Sekretariátom OSN na organizovaní národných skúšok OSN pre mladých profesionálov (YPP 2014). Dátum konania skúšok je 4. december 2014 (štvrtok). Podmienkou otvorenia skúšobného centra v Bratislave je prihlásenie minimálne 15 uchádzačov zo Slovenska. Pokiaľ nebude naplnená táto kvóta, záujemcovia zo Slovenska budú môcť absolvovať skúšky v niektorom zo skúšobných centier v inej krajine.

V roku 2014 sa v rámci národných skúšok YPP 2014 ponúkajú tieto tematické oblasti:

1. Ekonomické záležitosti

2. Informačné systémy a technológie

3. Ľudské práva

4. Manažment informácií a knižníc

5. Fotografovanie

6. Politické záležitosti a produkovanie programov v rádiách (jazyk arabský, čínsky, kiswahili, ruský, španielsky)

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky : vek max. do 32 rokov k 31.12.2014, plynulá znalosť anglického, alebo francúzskeho jazyka, minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v jednej z oblastí, v ktorej si záujemcovia vyberú skúšku.

Výber kandidátov na národné skúšky YPP 2014 je plne v kompetencii Sekretariátu OSN.

Podrobnosti týkajúce sa dátumov podávania prihlášok na jednotlivé tematické oblasti a spôsobu podávania prihlášok budú oznámené neskôr.

Ďalšie informácie nájdete priebežne v tejto rubrike a paralelne na stránke http://careers.un.org, link YPP.