Aktuálne správy

Štátna tajomníčka I. Brocková diskutovala so svojimi partermi zo susedných krajín o rozvojovej spolupráci a ekonomickej diplomacii

Štátna tajomníčka I. Brocková diskutovala so svojimi partermi zo susedných krajín o rozvojovej spolupráci a ekonomickej diplomacii

28.4.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4 | Česko | Maďarsko | Poľsko

Aj v tejto náročnej situácii spôsobenej vírusom COVID-19 je dôležité udržiavať kontakt so svojimi partnermi a diskutovať otázky súčasnej zahranično-politickej situácie,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v telefonických rozhovoroch, ktoré v týchto dňoch absolvovala so svojimi partnermi z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska. Hlavnými témami diskusií boli rozvojová spolupráca a ekonomická diplomacia.


Diskusia s námestníkom ministra zahraničných vecí Českej republiky M. Tlapom potvrdila, že napriek zložitej situácii dialóg medzi oboma krajinami neustáva. Ingrid Brocková ocenila české nástroje na podporu ekonomickej diplomacie, ktoré sú pre SR dlhodobo inšpiratívne. Taktiež sa zaujímala o podrobnosti aktuálneho núdzového balíčka pomoci pre české firmy v období pandémie koronavírusu, ktorých výsledky je česká strana ochotná zdieľať so SR. Partneri sa zhodli na možnosti rozšírenej spolupráce a zdieľania osvedčených postupov, znalostí a technológií v súvislosti pandémiou COVID-19. Taktiež si vymenili informácie o zmenách v programoch rozvojovej a humanitárnej pomoci v reakcii na pandémiu, pričom obaja v tejto súvislosti zdôraznili potrebu intenzívnejšieho zapojenia aj súkromného sektora.
 

V rozhovore so štátnym tajomníkom zahraničných vecí Maďarska L. Magyarom I. Brocková uviedla, že podpora ekonomickej spolupráce s Maďarskom ostáva našou prioritou. Nové programové vyhlásenie vlády navrhuje vytvoriť post splnomocnenca vlády na ochranu slobody náboženstva alebo viery. „Nakoľko viem, že Maďarsko je v tejto oblasti veľmi aktívne, bolo by užitočné nadviazať priamy kontakt s týmto splnomocnencom ihneď po jeho nominácii,“ navrhla štátna tajomníčka I. Brocková. L. Magyar ocenil vytvorenie tejto pozície a potvrdil navrhovanú úzku spoluprácu v tejto sfére.

 

V oblasti rozvojovej spolupráce sa naše záujmy s Poľskom stretávajú najmä vo formáte V4. V diskusii so štátnym tajomníkom P. Jabłońskim I. Brocková potvrdila, že v súvislosti s COVID-19 bolo ovplyvnených niekoľko spoločných iniciatív V4. Realizácia projektu na pobreží Kene sa spomalila a príprava projektu V4 + Nemecko v Maroku bola nateraz pozastavená. Obaja partneri vyjadrili vieru, že čoskoro bude možné nadviazať na doteraz vynaložené spoločné úsilie a pokračovať v realizácii projektov. Partneri sa zhodli aj  na potrebe výmeny informácii ohľadne zdravotníckeho materiálu, produktov a iniciatív firiem, ktoré pomáhajú v boji proti pandémii.

 


Témou rozhovoru I. Brockovej s generálnym tajomníkom Federálneho ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky P. Launskym-Tieffenthalom bola najmä rozvojová spolupráca. Spolupráca s Rakúskom v tejto oblasti bola v začiatkoch vzniku SlovakAid veľmi intenzívna. Rakúsky systém rozvojovej spolupráce je pre nás inšpiratívnym príkladom. V súčasnosti prebieha spolupráca najmä v Slavkovskom formáte (S3), konkrétne spoločným projektom v Gruzínsku. I. Brocková potvrdila, že „Slavkovský formát je dôležitý formát spolupráce, ktorý by sme mohli využiť intenzívnejšie a špecifikovať ďalšie oblasti spolupráce.“ Zároveň prezentovala zámer posilniť bilaterálny rozmer partnerstva v oblasti delegovanej spolupráce EÚ, v ktorej má Rakúsko dlhoročné skúsenosti.