Minister M. Lajčák sa stretol veľvyslancami krajín EÚ

28.2.2020 | Aktivity ministra

Aktuálne dianie v Európskej únii, pohľad Slovenska na Brexit či rozpočet EÚ, ale aj dianie na Blízkom východe. Aj to boli témy pracovného obedu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s veľvyslancami členských štátov EÚ akreditovanými pre SR, ktorý sa uskutočnil dnes (28. februára 2020) v Bratislave. Stretnutie, ktoré sa koná raz za pol roka, zorganizoval Zastupiteľský úrad Chorvátska, ako predsedníckej krajiny EÚ. „Veľvyslancom som priblížil aktuálny pohľad Slovenskej republiky na Brexit, pričom som zdôraznil, že našim záujmom je udržať aj naďalej čo najužšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie, s tým, že ďalšou témou stretnutia bol aktuálne prerokovávaný rozpočet Európskej únie (Viacročný finančný rámec na roky 2021-2027) a kohézna politika. M. Lajčák zopakoval partnerom hlavné body nášho pohľadu na rozpočet, vrátane dôležitosti kohéznej politiky a vyváženejšej poľnohospodárskej politiky. Nemalá pozornosť bola venovaná aj pripravovanej Konferencii o budúcnosti Európy. Partnerov zaujal slovenský zámer aktívne zapájať občanov do dialógu o budúcom smerovaní Európskej únie. Pokiaľ ide o problematiku migrácie, M. Lajčák ubezpečil partnerov, že Slovenská republika má záujem prispieť k riešeniu tejto výzvy, avšak naďalej budeme zástancom flexibility pri zvolení vhodných nástrojov pre tento účel.

 

M. Lajčák sa veľvyslancom prihovoril aj v téme politiky rozširovania EÚ. Zhrnul výsledky svojej účasti na samite V4+Balkán, ktoré sa konalo v Prahe o (27. februára 2020) a prízvukoval, že najbližšie mesiace budú v oblasti vzťahov so západným Balkánom kľúčové. Partneri sa krátko dotkli aj aktuálnej situácie na Blízkom východe. „Slovensko v tejto oblasti podporuje spoločné pozície Európskej únie, konzistentne prízvukujeme dodržiavanie medzinárodného práva, potrebu vyváženej ponuky pre obe strany konfliktu a vyhýbanie sa jednostranným krokom,“ uzavrel M. Lajčák.