Obstarávania a tendre

Voltar

NATO bude v operáciách využívať komunikačné technológie od Slovákov

NATO bude v operáciách využívať komunikačné technológie od Slovákov

11.2.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Výskum, vývoj a inovácie | Obstarávanie medzinárodných organizácií | Belgicko

Spoločnosť Aliter Technologies uspela v konkurencii nadnárodných firiem a vyhrala súťaž na dodávku najmodernejších informačných a komunikačných technológií pre systém Communications Gateway Shelters v NATO Communication and Information Agency. Zákazka v hodnote 5,5 milióna EUR bez DPH je doteraz najväčšou technologickou dodávkou slovenskej firmy pre potreby NATO. Systém Communications Gateway Shelters slúži na podporu úloh velenia a riadenia na strategickej úrovni NATO a nasadzuje sa do operácií na podporu mnohonárodných spoločných operačných zoskupení Aliancie. „Pre našu spoločnosť je česť, že môžeme aj my prispieť k napĺňaniu cieľov zabezpečenia kolektívnej obrany členských štátov vrátane Slovenska“, uviedol Peter Dostál, generálny riaditeľ Aliter Technologies. Generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay uviedol: „Tešíme sa z úspechu Aliter Technologies a dúfame, že ich pozitívny príklad povzbudí aj iné kvalitné slovenské firmy“. Aliter Technologies je technologická spoločnosť, ktorá sa zaoberá riešeniami na podporu krízového riadenia vojenského a nevojenského charakteru, IKT infraštruktúrou a bezpečnosťou. S NATO už má podpísaných viac ako dve desiatky kontraktov. Je dodávateľom aj pre veľké nadnárodné spoločnosti v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu a silové rezorty doma a v zahraničí. 
https://www.omediach.com/marketing/17160-nato-bude-v-operaciach-vyuzivat-komunikacne-technologie-od-slovakov 

https://touchit.sk/nato-bude-v-operaciach-vyuzivat-komunikacne-technologie-od-slovakov/276187