Obstarávania a tendre

Voltar

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu”

Provincia Santa Cruz v Argentíne spúšťa projekt “Provinčný systém podpory a rozvoja priemyslu”

7.8.2017 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Argentína


Cieľom projektu je internacionalizácia rozvoja priemyslu v provincii prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok na zahraničné investície s dôrazom na nasledovné prioritné oblasti: poľhonospodárstvo a chov dobytka, lesné hospodárstvo, baníctvo, ťažba uhľovodíkov, energetika, rybolov, cestovný ruch. Provincia Santa Cruz je vďaka geologickým a geografickým charakteristikám a rozvinutou infraštruktúrou (cestnou, leteckou aj lodnou) – 1200 km pobrežia Atlantického oceánu, prístup k Tichému oceánu cez susediace Čile, 4 veľké prístavy, 2 medzinárodné letiská, 2 zóny voľného obchodu - vhodnou investičnou destináciou pre slovenské exportné spoločnosti pôsobiace v jednej z prioritných oblastí.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte ZÚ Buenos Aires na: emb.buenosaires@mzv.sk alebo juraj.sedmak@mzv.sk.