Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
27.04.1927 Vzájomné prehlásenie o ochrane autorského práva medzi Československou republikou a Spojenými štátmi americkými (výmena nót 26./27.4.1927
31.05.1927 Dohoda o usadzovaní medzi Republikou československou a Republikou tureckou
19.07.1927 Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných uzatvorený medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým
23.11.1927 Dohoda medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných
23.11.1927 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných
18.02.1928 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou poľskou o rybolove a ochrane rýb v hraničných vodách a vo vodách ich povodí
15.06.1928 Dohoda medzi Československou republikou a Spojenými štátmi americkými o priamej výmene niektorých informácií týkajúcich sa obchodu s omamnými látkami (výmena nót 9.2./15.6.1928)
16.07.1928 Dohovor o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkýmu
16.08.1928 Zmierovacia zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi severoamerickými
16.08.1928 Rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi severoamerickými
<<      1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>