Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
15.02.1935 Dodatkový dohovor o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Tonga od 4.7.1970 (č.18/1980 Zb.)
04.03.1935 Dohoda uzatvorená výmenou nót medzi Republikou Československou a Veľkou Britániou o vzájomnom uznávaní námorníckych preukazov za náhradu cestovných pasov (13.2./4.3 1935)
29.04.1935 Dodatková zmluva medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnom vydávaní zločincov
26.06.1935 Dodatková zmluva o dedičnom pachte pozemku v Naardene medzi Československou republikou a Kráľovstvom holandským k Zmluve zo dňa 28.marca 1933
24.02.1936 Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
24.02.1936 Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
24.02.1936 Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
24.02.1936 Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostným
24.02.1936 Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zmedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
<<      5    6    7    8    9    10    11    12    13       >>