Slováci naprieč storočím

Назад

Spoločná oslava výročia ČSR s krajanmi a libanonskými absolventmi československých univerzít

Spoločná oslava výročia ČSR s krajanmi a libanonskými absolventmi československých univerzít

11.12.2018 | Slováci naprieč storočím | Libanon

Jounieh (8. decembra) – Viac ako 200 členov slovenskej a českej krajanskej komunity a bývalých libanonských študentov v Československu sa v sobotu 8. decembra zúčastnilo na tradičnom koncoročnom spoločenskom večere Zväzu absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone. Spoločne so zástupcami veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky v Libanone oslávili 100. výročie založenia Československa a pripomenuli si aj 26. výročie založenia Zväzu absolventov. Členovia predsedníctva Zväzu na úvod večera odovzdali veľvyslancom ČR a SR pamätné plakety k  podujatiam, ktoré obe krajiny spoločne zorganizovali počas jubilejného roka. Veľvyslanci následne spolu s členmi predsedníctva Zväzu odovzdali spomienkové plakety tým absolventom, ktorí ukončili štúdium v Československu v roku 1987. O kultúrnu časť večera sa postarali speváci libanonskej Akadémie umení Demeure des Muses, ktorí bezchybne odspievali nielen českú a slovenskú hymnu, ale aj piesne ako „Tota Heľpa“ či „Slovenské mamičky“.