Ekonomické správy

 • ikonka galerie
  ikonka suboru
  22.01.2020
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko
  Slovak Space in Brussels - akciu zorganizovala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v úzkej spolupráci s agentúrou SARIO a Veľvyslanectvom SR v Bruseli.
 • ikonka galerie
  22.01.2020
  | Ekonomické správy | Čína
  Participácia Slovenskej republiky na Expo Ningbo a o rozšírení spolupráce na oblasť vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu.
 • 22.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kanada
  Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na Medzinárodnom potravinárskom veľtrhu SIAL 2020, v Montreale. Ide o najväčší severoamerický veľtrh potravinárskych inovácií.
 • 21.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni, Bratislavská regionálna komora SOPK, a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni
 • ikonka galerie
  21.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina
  Veľvyslanectvo SR na Kyjeve informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 7. - 9. apríla 2020 sa v Kyjeve uskutoční v poradí 9. ročník medzinárodného energetického podujatia - CISOLAR 2020.
 • ikonka suboru
  20.01.2020
  | Ekonomické správy
  Pozvánka na BIZNIS RAŇAJKY - téma Erasmus+ stážisti pre Váš biznis
 • ikonka galerie
  16.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kanada
  Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje o možnosti participácie na Medzinárodnom fóre pre inovácie v letectve 2020 (International Aerospace Innovation Forum 2020), ktoré sa uskutoční 20.-21.4.2020 v Montreale. Fórum spája svetových leteckých priemyselných hráčov a dodávateľov. Predstavuje možnosť diskutovať o najlepších postupoch v oblasti inovácií v tomto odvetví, spolu s budúcimi trendmi, ako aj podporovať obchodné príležitosti medzi všetkými účastníkmi.
 • 15.01.2020
  | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je programom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska s najväčšou alokáciou vrátane štátneho príspevku vo výške 23,53 mil. EUR, ktorého správcom je Výskumná agentúra.
 • 10.01.2020
  | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
  Zastupiteľský úrad SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní Svetového mobilného veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. – 27.februára 2020 v Barcelone.
 • 02.01.2020
  | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
  Vyhlásenie výzvy - schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt určená pre základné a stredné školy (kód ACC03). Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej i praktickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.