Rozšírené vyhľadávanie

Zmluva o úvere medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou (Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj) - Technická pomoc pri príprave projektu Leader a negociačných dokumentov

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmluva o úvere medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou (Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj) - Technická pomoc pri príprave projektu Leader a negociačných dokumentov
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje