Konzulárne informačné centrum

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zriadilo Konzulárne informačné centrum, ktoré občanom a inštitúciam poskytuje informácie prvého kontaktu a základné informácie o podmienkach cestovania do zahraničia.
 

Konzulárne informačné centrum:

  • o podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
  • o aktuálnych cestovných obmedzeniach
  • o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad 
  • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
  • o spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku.


Informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom vývoji situácie v rizikových oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania do týchto oblastí uverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na svojej webovej stránke v časti Konzulárne informácie a Aktuálne cestovné upozornenia.

Stredisko pre pomoc a služby občanom funguje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00.
 

Tel: +421 2 5978 5978

Tel: +421 90607 5978

 

Volania na uvedené číslo budú spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka telefónneho operátora volajúceho.
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 4.6.2019 Dátum vytvorenia: 16.10.2015