Ekonomické správy

Назад

Biznis Fórum EÚ–Nigéria, Lagos, 29. - 30. apríla 2020

Biznis Fórum EÚ–Nigéria, Lagos, 29. - 30. apríla 2020

23.1.2020 | Ekonomické správy | Nigéria

Veľvyslanectvo SR v Abuji informuje, že 8. ročník Biznis fóra EÚ–Nigéria sa uskutoční 29. - 30. apríla 2020 v Eko Hoteli v Lagose. Cieľom fóra je prispieť k riešeniu problémov a výziev, ktorým čelí podnikateľské prostredie v Nigérii, ako aj zviditeľniť EÚ ako aktívneho účastníka na ekonomickom rozvoji krajiny. Tohtoročná téma bude zameraná na obchod a konkrétnejšie využitie príležitostí Nigérie na podporu vývozu. Podpísaním dohody o africkej kontinentálnej zone voľného obchodu (AfCFTA) Nigéria potvrdila, že prístup na trhy na celom africkom kontinente sú silným stimulom pre rozvoj a diverzifikáciu výrobnej základne krajiny a vytváranie nových pracovných miest. Na fóre vystúpia s kľúčovými prejavmi delegáti na vysokej úrovni, po ktorých budú nasledovať panely k špecifickým témam. EÚ zároveň organizuje obchodnú misiu z Európy s predpokladaným počtom 50 zástupcov z európskych spoločností a v rámci fóra plánuje vytvoriť príležitosť na B2B stretnutia medzi podnikateľmi z oblasti ekológie. Druhý deň bude venovaný workshopu o novom nigérijskom zákone o hospodárskej súťaži, ktorý bol vypracovaný a prijatý minulý rok s podporou EÚ. 
Pre bližšie informácie kontaktujte emb.abuja@mzv.sk alebo Nigérijsko-slovenskú obchodnú komoru 

hinfo@nigeriaslovakiachamber.org (President Vitalis Njoku)