Spoločné projekty Slovenska a OECD

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD  na svojom zasadnutí (10. 2. 2020) odporučil v roku 2020 na realizáciu nasledovné projekty: 

 
  • Ministerstvo hospodárstva SR – Podujatie Smart Cities Workshop II. – prepojenie podnikateľov reprezentujúcich inovatívne slovenské riešenia a slovenských miest a prezentácia modelových riešení a systémov riešení na báze vznikajúceho ekosystému slovenských firiem (MH SR 7 500 Eur, MZVEZ SR pre OECD 22 500 Eur)
  • Ministerstvo financií SR – Analýza vplyvov starnutia populácie na ekonomiku Slovenska v rámci prípravy Ekonomického prehľadu (MF SR 3 750 Eur, MZVEZ SR pre OECD 11 250 Eur)
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Podpora flexibilných ciest vzdelávania a zvyšovanie profesijného rozvoja učiteľov s dôrazom na prierezové kompetencie a tzv. mäkké zručnosti. Analýza osobnostných charakteristík pedagogických zamestnancov SR v spolupráci s expertmi OECD (MŠVVŠ SR 2 500 Eur, MZVEZ SR pre OECD 7 501 Eur)
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Šírenie povedomia a implementácia OECD metód in vitro a in silico vhodných pre posudzovanie bezpečnosti chemických látok, potravín a krmív. (MPVR SR 7 917 Eur, MZVEZ pre OECD 10 000 Eur)
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Seminár: Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie (MPRV SR 2 916 Eur, MZVEZ SR pre OECD 8 749 Eur)
  • Ministerstvo vnútra SR – Protikorupčné vzdelávanie Policajného zboru – školenie lektorov (MV SR 4 000 Eur, MZVEZ SR pre OECD 12 000 Eur)
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – Pripomenutie si 20. výročia vstupu SR do OECD (MZVEZ SR 10 000 Eur, MZVEZ SR pre OECD 28 000 Eur)
 
Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2020 Dátum vytvorenia: 9.6.2014