Rozšírené vyhľadávanie

Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 157/2000 Z. z.)

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmeny a doplnenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 157/2000 Z. z.)
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje