slovensko v medzin. organizáciách

OSN OECD NATO
 
 

SR v Rade OSN pre ľudské práva 2018 - 2020

Banner vlajky
  • SR bola počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na obdobie rokov 2018 – 2020

 

Slovenská rozvojová spolupráca

Banner SlovaAid

Slovenská republika poskytuje ako člen EÚ oficiálnu rozvojovú pomoc v oblastiach:

  • rozvojové projekty
  • humanitárna pomoc
  • rozvojové vzdelávanie...
 

OSN pre mladých profesionálov

logo UNCareers

Sekretariát OSN organizuje každoročne výberové konanie pre budúcich zamestnancov v štruktúrach OSN v rámci “Programu pre mladých profesionálov (YPP)“...

bezpečnostné záujmy sr

Banner bezpecnostne zaujmy
 

medzinárodné zmluvy

Banner zmluvy