Ako sa správať v prípade núdze v dôsledku krízovej situácie

Postupovať podľa pokynov zastupiteľského úradu alebo ministerstva, sledovať zmeny v cestovných odporúčaniach uverejňovaných na ich webových stránkach. V prípade nedostupnosti zastupiteľského úradu, generálneho alebo honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v danom teritóriu môže ministerstvo odporučiť požiadať o poskytnutie pomoci diplomatické alebo konzulárne zastúpenie iného členského štátu EÚ.

Kontaktovať poisťovňu, cestovnú kanceláriu, zamestnávateľa za účelom zefektívnenia nákladov na záchranu svojho života a majetku (napr. preveriť možné preplatenie nákladov na liečbu, cestovné ap. v rámci poistenia).

Evakuovaní slovenskí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, musia zvážiť možnosti svojho pobytu na území Slovenskej republiky, za týmto účelom napr. kontaktovať príbuzných v SR.

V prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov zaručiť refundáciu preukázateľných nákladov za konzulárnu asistenciu písomným vyhlásením o vrátení poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2018 Dátum vytvorenia: 6.10.2014