Obstarávania a tendre

Повернутися

Výberové konania v súvislosti s výstavbou nového sídla NATO v Bruseli

Výberové konania v súvislosti s výstavbou nového sídla NATO v Bruseli

16.3.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Obstarávanie medzinárodných organizácií

Stála delegácia SR pri NATO informuje podnikateľskú verejnosť o publikácii informácie Medzinárodného sekretariátu o výberových konaniach na v súvislosti s výstavbou nového sídla NATO. 

 

Predmetom výberových konaní je:


•    výber generálneho dodávateľa pre rekonštrukciu budovy Z, v ktorej budú umiestnené delegácie partnerských krajín. poskytovateľa služieb v oblasti umývania okien pre nové sídlo NATO (výberové konanie č. 2016-6746 s termínom zasielania prihlášok do 9. mája 2016, 15:00 hod.),

 


•    výber zmluvného partnera pre likvidáciu nepotrebného nábytku, svietidiel a vybavenia súčasného sídla NATO (výberové konanie č. 2016-2504 s termínom zasielania prihlášok do 22. apríla 2016, 15:00 hod.).

 


Elektronická verzia podmienok výberových konaní je uverejnená na internetovej stránke http://www.ebidexchange.com/NATO.