1. Domov
 2. OECD vo svete
 3. Spolupráca s G7a G20

Spolupráca G7 a G20


Obsah
  Aktualizované 20.09.2022
  Publikované 20.09.2022

  Spolupráca s G20

  OECD posilňuje svoje postavenie vo svetovej architektúre medzinárodných organizácií a prehlbuje spoluprácu so skupinou G20

  Na žiadosť G20 poskytuje OECD analýzy a expertízy v jednotlivých politikách, ktoré adresujú komplexné výzvy post-krízového obdobia a obnovy ekonomík. G20 vysoko uznáva a spolieha sa na expertízu OECD. OECD úzko spolupracuje s predsedníctvami G20 pri zarámcovaní, rozvoji a realizácii ich priorít, čím si získala ešte väčšiu podporu skupiny.     
   
  Priamo participuje v agende G20 v nasledovných oblastiach:

  1. Rámec pre hospodársky rast;
  2. Rozvojová agenda - Boj proti korupcii
  3. Transparentnosť a výmena informácií v daňovej oblasti;
  4. Prepojenie politiky zamestnanosti a obchodu. 

   

  Predstavitelia OECD sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach G20 na najvyššej politickej úrovni – na úrovni lídrov, ministrov, šerpov a viceministrov financií. G20 dosiahla vďaka aktívnej podpore OECD konkrétny pokrok v oblasti daňovej transparentnosti a boja proti daňovým únikom. 

   

  Spolupráca s G7

  OECD sa pravidelne zúčastňuje na rokovaniach skupiny G7, ktorú tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Vzhľadom na to, že ide o významné členské krajiny OECD, ich pozície majú zásadný význam na aktivity OECD. Zároveň sú však záujmy OECD a G7 v mnohých oblastiach komplementárne.

  OECD na rokovania G7 prispieva podkladovými dokumentami, ktoré tvoria analytický základ pre diskusie. Zároveň OECD informuje o svojich najvýznamnejších aktivitách a budúcich prácach. Počas G7 predsedníctva Spojeného kráľovstva OECD aktívne prispievala k témam digitálnej transformácie a adresovania daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie hospodárstva. Počas aktuálneho nemeckého predsedníctva sa zintenzívnila spolupráca OECD a G7 v oblasti zelenej tranzície a participácie na obnove Ukrajiny.