Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 275.83 KB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 281.20 KB)
 

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.12.2015 Dátum vytvorenia: 29.11.2010
Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
19.11.2019 Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023
19.11.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov
27.11.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
27.11.2019 Memorandum o partnerstve týkajúceho sa národnej frankofónnej iniciatívy a iniciatív frankofónnych inštitúcií (2019-2022) medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
05.12.2019 Dodatok č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (výmena nót, Bratislava 5.12.2019, Riga 20.1.2020)
06.12.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Mongolska
12.12.2019 Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
12.12.2019 Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
20.12.2019 Dohoda o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
11.02.2020 Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2020-2021
<<      480    481    482    483    484    485    486    487    488       >>