Aktuálne správy

返回

Štátny tajomník F. Ružička na pracovnej návšteve Lotyšska

Štátny tajomník F. Ružička na pracovnej návšteve Lotyšska

4.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a NATO | Lotyšsko

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička uskutočnil 3. a 4. októbra 2019 pracovnú návštevu Rigy. V rámci rezortu zahraničia sa stretol s parlamentnou tajomníčkou Zandou Kalniņou-Lukaševicou, ako aj politickým riaditeľom J. Mažeiksom. Partneri sa v diskusii zamerali na bilaterálne otázky, aktuálne európske dianie a širší región. Štátny tajomník v rozhovoroch poukázal na to, že „Slovensko a Lotyšsko zdieľajú rad spoločných záujmov – tak v prebiehajúcich rokovaniach o novom rozpočte EÚ, v otázke brexitu a vzťahov so Spojeným kráľovstvom, či ohľadom dôrazu na potrebu udržať ambicióznosť procesu rozširovania EÚ. Obe krajiny si uvedomujú, že nestačí, ak EÚ bude na aktuálne výzvy reagovať takticky, musí predovšetkým robiť rozhodnutia strategického charakteru z dlhodobého hľadiska. Preto má vzájomná koordinácia dôležitú pridanú hodnotu.“ V rokovaniach opakovane pozitívne rezonovala prítomnosť slovenského kontingentu v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Lotyšsku. 

 

Rokovania  s predsedníčkou Výboru pre európske záležitosti lotyšského parlamentu V. Andou Tēraudou rovnako potvrdili záujem o kontinuálne posilňovanie vzájomnej spolupráce, vrátane jej parlamentnej dimenzie. „Teší ma,“ konštatoval štátny tajomník, „že po minuloročných kontaktoch na najvyššej parlamentnej úrovni sa v súčasnosti úspešne rozvíja spolupráca na úrovni predsedov zahraničných výborov. Oceňujem nedávne zriadenie skupiny slovensko-lotyšského priateľstva na pôde lotyšského parlamentu.“

 

Počas návštevy rižského Centra výnimočnosti strategickej komunikácie NATO štátny tajomník rokoval  s riaditeľom centra Jānisom Sārtsom o možnostiach spolupráce v oblasti boja proti dezinformáciám: „Na národnej, ako aj európskej a aliančnej úrovni je potrebné vybudovať sofistikovaný systém nástrojov s cieľom zabezpečiť včasné identifikovanie, reakciu a efektívnu prevenciu v boji proti dezinformáciám, hybridným a kybernetickým hrozbám. Adresná strategická komunikácia je nevyhnutnou súčasťou tohto úsilia.“ Štátny tajomník sa zároveň stretol so slovenským expertom rezortu obrany, ktorý v Centre výnimočnosti pôsobí od apríla tohto roku.