1. Home
  2. Ministry
  3. Who we are
  4. Ministry organizations
  5. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená k 1. januáru 2007. SAMRS v zmysle zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci zodpovedná za implementáciu pomoci Slovenskej republiky rozvojovým krajinám, ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiace s rozvojovou pomocou. Viac informácií je uvedených na stránke www.slovakaid.sk

 

Kontakt
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
Tel.: +421-2-5978-2601
info@slovakaid.sk

Prehľad kontraktov 

Kontrakt SAMRS na rok 2023

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2023
PDF 190.1 kB, 1/24/23, 245 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2022

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2022
PDF 587.5 kB, 10/27/22, 650 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2021

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2021
PDF 586.3 kB, 10/27/22, 799 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2020

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2020
PDF 586.8 kB, 10/27/22, 899 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2019

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 507.6 kB, 10/27/22, 1206 downloads
Download
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 361.1 kB, 10/27/22, 949 downloads
Download
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 577.1 kB, 10/27/22, 990 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2018

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 508.7 kB, 10/27/22, 1363 downloads
Download
Dodatok ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 359.9 kB, 10/27/22, 1116 downloads
Download
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 568.0 kB, 10/27/22, 992 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2017

Kontrakt SAMRS na rok 2017
PDF 123.1 kB, 10/27/22, 992 downloads
Download
Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
PDF 278.7 kB, 10/27/22, 1202 downloads
Download
Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
0 B, 10/27/22, 3261 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2016

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 143.8 kB, 10/27/22, 1460 downloads
Download
Kontrakt SAMRS na rok 2016
PDF 148.2 kB, 10/27/22, 1688 downloads
Download
Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 145.0 kB, 10/27/22, 1481 downloads
Download

Kontrakt SAMRS na rok 2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 223.9 kB, 10/27/22, 2045 downloads
Download
Dodatok č. 2 ku Kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 364.5 kB, 10/27/22, 1612 downloads
Download
Kontrakt SAMRS na rok 2015
PDF 305.1 kB, 10/27/22, 2072 downloads
Download