1. Home
 2. Current
 3. Information for the media

Kontakty

riaditeľka komunikačného odboru

​​​​​​​+421 917660099

Beatrice Szabóová - fotografia na stiahnutie
Image 1.6 MB, 11/13/23, 155 downloads
Download

Komunikačný odbor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
ul. Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Email

Vyhlásenia a stanoviská

It is with concern that I observe the current intentions to negotiate the potential membership of Kosovo in the Council of Europe, especially with regard to the outcomes from the session of the Committee on Political Affairs and Democracy of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe today (27 March 2024).

On the occasion of International Women's Day (8 March 2024), the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic emphasised the importance and irreplaceable role of women in Slovak diplomacy. The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Juraj Blanár, believes it is important to create fair and equal conditions, room for self-realisation and opportunities for women to successfully represent the Slovak Republic at home and abroad.

Based on current information, the Dutch side, which previously did not have sufficient information about the planned event – where the internal political situation in Slovakia was to be discussed at the Dutch Embassy in Prague with the participation of ambassadors of EU member states but without the Slovak ambassador to the Czech Republic being invited – decided to cancel the event on its embassy premises in the Czech Republic.

Aktuálna situácia v Izraeli

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok, participated in an informal discussion of Foreign Ministers of the European Union Member States on the emergency situation in the wider Middle East via videoconference today (16 April 2023). He endorsed the EU's united response, which must actively contribute to calming the situation following Iran's unprecedented attack on Israel, and stressed the need for a return to the peaceful settlement of disputes.

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Juraj Blanár attended the opening of the European Humanitarian Forum and then the March Foreign Affairs Council of the EU in Brussels on 18 March 2024. The main topics of the negotiations among the EU chief diplomats were the ongoing assistance for Ukraine, the situation in the Middle East and in Belarus.

State Secretary of the Slovak Foreign and European Affairs Ministry Marek Eštok attended the session of the Foreign Affairs Council of the EU (FAC) in Brussels on 19 January 2024. Main topics of the talks by EU foreign affairs ministers were the situation in the Middle East, as well as developments in Ukraine and the African Sahel region.

Najnovšie oznamy a upozornenia pred cestou

Bratislava, 27. február 2020 - Slovenská republika na základe záverov z dnešného zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky prijala viaceré opatrenia. Dnes zároveň bezodkladne na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zasadol krízový štáb, ktorý bude na dennej báze vyhodnocovať aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 (koronavírus).

Travellers to the Slovak Republic (as of 15.06.2014) from Nigeria, Liberia, Sierra Leone will apply for Schengen visas type “A“ and “C“ at the Embassy of Sweden in Abuja.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic invited journalists for a press conference on the upcoming summer tourism season at its premises today (May 30, 2013).

Aktivity vedenia ministerstva

Poskytovanie informácií podľa zákona

Ako získať informácie podľa zákon o slobode informácií?

(Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Žiadosti o sprístupnenie informácií (infožiadosti) spadajúce do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – vrátane zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí - môžu žiadatelia podávať :
 

 1. emailom na adresu: infozakon@mzv.sk,
 2. prostredníctvom ústredného portálu štátnej správy slovensko.sk – všeobecné podanie adresované Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 3. telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 na tel. čísle: +421 (02) 5978 5978,
 4. osobne v podateľni ministerstva od 7.30 - 15.30 hod.,
 5. poštou na adresu:


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Legislatívno-právny odbor 
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37.

Akreditácia zahraničných novinárov

Pravidlá akreditácie zahraničných novinárov

Zahraniční novinári, ktorí pracujú pre zahraničné médiá, sa akreditujú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Získať môžu krátkodobú akreditáciu, ktorú ministerstvo udeľuje najmä pri príležitosti návštevy zahraničných predstaviteľov.

Druhým typom je dlhodobá akreditácia, ktorú zástupca zahraničného médiá získava spravidla na obdobie dvoch rokov.

Na udelenie akreditácie neexistuje právny nárok žiadateľa, preto dlhodobé akreditácie nie sú udeľované automaticky.

 

Udeľovanie dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi

Žiadosť o udelenie akreditácie môže zahraničný novinár podať priamo na tlačovom odbore ministerstva alebo prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

Zástupca zahraničného médiá predkladá:

 • žiadosť príslušnej redakcie o udelenie dlhodobej akreditácie,

Vyplnený:

rtf
REGISTRATION FORM (formulár)
(docx; 357.05 KB)
Stiahnuť
 • životopis,
 • dve fotografie
 • kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu


Po udelení akreditácie novinár získava Preukaz zahraničného novinára na ministerstve. Preukaz si novinár vyzdvihne osobne na tlačovom odbore ministerstva, ul. Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37.

 

Predlženie dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi

Dlhodobá akreditácia sa predlžuje o jeden rok alebo na základe žiadosti zahraničného novinára na kratšie obdobie, zodpovedajúce predpokladanej dĺžke jeho pobytu na Slovensku. O predlženie akreditácie musí držiteľ dlhodobej akreditácie požiadať tlačový odbor ministerstva.

 

Ukončenie platnosti dlhodobej akreditácie zahraničnému novinárovi

Dlhodobá akreditácia sa končí ukončením platnosti akreditačného preukazu, definitívnym odchodom akreditovaného novinára zo Slovenskej republiky, úmrtím, alebo odobratím preukazu dlhodobo akreditovaného novinára.

 

Kontakt

okom@mzv.sk