1. Home
  2. Services
  3. Business support
  4. Science, research and innovation

Veda, výskum a inovácie

Veda, výskum a inovácie majú veľký význam pre všetky oblasti života spoločnosti. Sú dôležitou témou medzinárodných vzťahov, s dopadmi na vzájomnú spoluprácu a hospodársku súťaž krajín. Sú prierezovou agendou rôznych rezortov a jednoznačným záujmom zahraničnej politiky Aj keď priamo nespadajú do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ich zahraničný presah tvorí dôležitú časť ekonomickej diplomacie.

Krajiny podporujúce vedu, technológie a inovácie majú tendenciu byť dlhodobo úspešnejšie.

Na Slovensku máme inovatívne firmy a vedecko-výskumné pracoviská so špičkovými, častokrát patentovanými technológiami. Ambície väčšiny z nich prekračujú hranice SR a ich zahraničné úspechy nie sú ojedinelé. Novovznikajúce spoločnosti sú čoraz vyspelejšie a viaceré z tých, ktoré začínali podnikať pred niekoľkými rokmi, sa rozrástli na firmy zamestnávajúce niekoľko desiatok, či dokonca stoviek ľudí. Badať tiež zvýšený záujem o inovácie zo strany korporácií, a to aj v spolupráci s menšími inovatívnymi firmami.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom ekonomickej diplomacie:

  • podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a inovácií,
  • prezentuje Slovensko z pohľadu inovačných a vedecko-výskumných kapacít v zahraničí s cieľom zvyšovať povedomie zahraničných partnerov o technologickej vyspelosti našej krajiny,
  • podporuje vzájomné aktivity slovenských a zahraničných subjektov v perspektívnych oblastiach, diverzifikáciu slovenskej ekonomiky smerom k vysokotechnologickým odvetviam (vrátane aktivít v rámci pridruženého členstva SR v Európskej vesmírnej agentúre), účasť slovenských firiem v tendroch medzinárodných organizácií a tiež iniciatívy zamerané na popularizáciu vedy na Slovensku s prítomnosťou špičkových vedcov zo zahraničia,
  • v rámci tzv. Inovačných dní predstavuje slovenské inovatívne firmy a vedecko-výskumné pracoviská aj zahraničným veľvyslancom akreditovaným na Slovensku. 

Dôležitou oblasťou je politika talentu a talentovaní ľudia. Ministerstvo preto podporuje iniciatívy usilujúce sa identifikovať domáce a zahraničné kapacity a posunúť Slovensko vpred v oblasti znalostnej ekonomiky s pomocou nadaných ľudí.

Mnoho Slovákov žijúcich v zahraničí patrí k špičke vo svojich odboroch. Slovensko sa uchádza o návrat časti z nich do vlasti, no nevnímame ich iba cez optiku „úniku mozgov“, ale aj ako príležitosť vybudovať vo svete širokú sieť kontaktov, na ktorú sa môže krajina spoľahnúť. Sú pre nás dôležitou komunitou, zviazanou so SR občianstvom, pôvodom svojich predkov alebo inou formou špecifického vzťahu. Stojíme preto o kontakt s nimi a zdynamizovanie vzťahu s krajanskou komunitou podporíme aj prostredníctvom ekonomickej diplomacie.

Krajania môžu byť pre nás cenným zdrojom inšpirácie, spolupráce, kontaktov a pomoci. Disponujú skúsenosťami, ale aj vôľou prispieť k rozvoju Slovenska a zapájať sa do diania v našej krajine. Môžu prispieť k získaniu talentov, posilneniu obchodu, investícií, podnikateľskej aj vedecko-technickej spolupráce. Rady a odporúčania uznávaných expertov z radov Slovákov pôsobiacich v zahraničí sú cenné pre naše sektorové politiky a zaujímajú nás aj ich názory na bariéry návratu domov. Okrem toho, filantropické aktivity mimoriadne dobre etablovaných členov diaspóry dokážu podporiť aj naše podnikateľské a vedecké projekty.


Aktuality

As part of the working visit by the Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic to India, the Representation Office of the Slovak Republic in New Delhi organized the Slovak- Indian forum entitled the Slovak Innovation and Technology Day on Thursday, 22 February 2024. The event was attended by 22 businessmen and representatives from Slovak institutions and more than a hundred Indian partners.

On 6 February 2024, Rastislav Chovanec, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, visited the Slovak company InoBat based in Voderady together with 30 foreign ambassadors. As part of the "Innovation Day" event, they learned about the company's international potential and toured the battery production facility together with the research and development centre.

On 1 June 2023, Ingrid Brocková, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, welcomed foreign ambassadors to the 27th Innovation Day in Bratislava. Guests were introduced to Photoneo's technologies for autonomous robotic solutions with custom 3D colour vision.

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, together with the President of the Žilina Self-Governing Region (ŽSK), Erika Jurinová, invited foreign ambassadors to visit the region as part of the "Innovation Day" event on 20 April 2023. The guests were introduced to the University of Žilina, regional innovative companies and start-ups with international potential, such as Nilio, Asseco CEIT, AT Crystals, GERM and the company Be Lenka.

On Monday, 20 February 2023, the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková welcomed foreign ambassadors to the 24th Innovation Day in Bratislava. The guests were introduced to the startup Simplicity whose app using the same name is looking to become a global platform for cities, communities and residents.

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková welcomed foreign ambassadors on the 23rd Innovation Day in Bratislava on Monday, 30 January 2023. She introduced MicroStep-MIS company producing monitoring and information systems to the guests.

The State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, welcomed foreign ambassadors to the 22nd Innovation Days on Thursday 15 December 2022. This time, the guests could learn about the Capital City of the Slovak Republic-Bratislava from the perspective of urban innovations.

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková received foreign ambassadors on Wednesday, 23 November 2022, at the 21st Innovation Day. This time in Bratislava she introduced the Glycanostics company that has developed, tried and registered an affordable and non-invasive test for the detection of prostate cancer. It can diagnose 11 types of this disease with high precision.

Ingrid Brocková at Innovation Day: Improvements in our innovation ecosystem in the past 10 years have not been hampered despite various issues

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková together with head of the Banská Bystrica Self-Governing Region (BBSK) Ján Lunter invited foreign diplomats to the Innovation Day on 13 September 2022, the aim of which was to show ambassadors successful innovative companies.

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková welcomed foreign ambassadors at the 18th Innovation Days series today, on 27 June 2022.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (23. mája 2022) zahraničných veľvyslancov privítala na podujatí zameranom na aktivity Slovenska v oblasti vesmírneho priemyslu.

V šestnástom pokračovaní série podujatí z cyklu Inovačný deň dnes (20. apríla 2022) štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková spolu s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom pozvali zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike do nitrianskeho regiónu.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. marca 2022) privítala zahraničných veľvyslancov v inovatívnej firme z oblasti nových technológií v zdravotníctve. Na pätnástom podujatí z cyklu Inovačný deň sa zahraničným hosťom predstavila spoločnosť Powerful Medical, ktorá sa venuje využívaniu umelej inteligencie v medicíne.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. februára 2022) zahraničných veľvyslancov privítala v prvom nezávislom vedeckom inštitúte svojho druhu na Slovensku.

V sídle spoločnosti HB Reavis v Bratislave sa dnes (16. decembra 2021) uskutočnilo už dvanáste podujatie z cyklu Inovačný deň, na ktorom štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala veľvyslancov diplomatických misií akreditovaných pre Slovensko.

V poradí jedenáste podujatie z cyklu Inovačný deň sa uskutočnilo dnes (15.11.2021) vo firme Pixel Federation v Bratislave. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková naň už tradične pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku.

V desiatom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (19. októbra 2021) spolu s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti Shark.Aero v Senici, na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave a do moderného verejného priestoru v Trnave s názvom: Nádvorie.

V deviatom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková včera (20. septembra 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných pre Slovensko do sídla spoločnosti Matador v Bratislave.

V ôsmom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (1. júla 2021) spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Slovenskej republiky Pavlom Šajgalíkom pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do Biomedicínskeho centra SAV.

V siedmom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (26. mája 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti Aliter Technologies.

V šiestom pokračovaní série podujatí s názvom: Inovačný deň štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. apríla 2021) pozvala zahraničných veľvyslancov akreditovaných na Slovensku do spoločnosti IPM.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (24. marca 2021) v rámci úspešnej série podujatí s názvom Inovačný deň trom desiatkam zahraničných veľvyslancov predstavila unikátnu inovatívnu spoločnosť zo Slovenska.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (17. februára 2021) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila úspešnú technologickú slovenskú spoločnosť SLIDO s ich autentickým príbehom: Zo školských lavíc až po obchod so Ciscom.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (17. decembra 2020) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA).

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (25. novembra 2020) v ďalšom pokračovaní série podujatí s názvom Inovačný deň zahraničným veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko predstavila jeden z najúspešnejších startupov na Slovensku, technologickú spoločnosť Sygic.

Ako sme avizovali, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych spoločností bude veľvyslancom akreditovaným na Slovensku pravidelne predstavovať slovenské inovatívne spoločnosti v rámci série podujatí s názvom Inovačný deň. Prvý inovačný deň sa dnes (21. septembra 2020) uskutočnil v sídle spoločnosti Multiplex DX vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.