Chorvátsko

 1. Home
 2. States
 3. Chorvátsko
Vlajka Chorvátska

Croatia

Zagreb - local time:

Od 1. mája 2022 chorvátske inštitúcie nekontrolujú doteraz stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska súvisiace s COVID-19...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 27.01.2023
Published 17.05.2022

Občania Slovenskej republiky vrátane detí v akomkoľvek veku môžu vstúpiť na územie Chorvátska len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

Registrácia pred vstupom - odporúča sa vyplniť online formulár (EnterCroatia). Registrácia nie je povinná, avšak urýchľuje prechod chorvátskou štátnou hranicou.

Vlastný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas).

Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, zdravotnú kartu poistenca, alebo vodičský preukaz, nie je možné použiť ako cestovný doklad.

Upozorňujeme, že bez platných cestovných dokladov (občiansky preukaz s podobizňou alebo cestovný pas) vám môže byť zabránený vstup do Chorvátska. Odporúčame turistom aj organizátorom autobusových zájazdov, aby skontrolovali/overili ešte na území Slovenska platnosti dokladov/totožnosť cestujúcich. Pri vstupe do Chorvátska bez preukázania sa platného dokladu hrozí pokuta na mieste hraničného priechodu  v sume 100 - 133 eur.

V prípade vstupu bez zmienených platných dokladov, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe nemá možnosť zabezpečiť tranzit Chorvátsko a prechod do ďalšej susednej krajiny.

Kontrolu dokladov odporúčame pre všetkých: doklady maloletých detí, neplatné doklady, zabudnuté/stratené/odcudzené doklady, doklady bez fotografie.

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe eviduje a rieši viaceré žiadosti občanov o náhradný cestovný doklad, aby pomohlo pri ich návrate na územie Slovenska, pričom títo občania musia často opustiť autobus, ktorý s ostatnými cestujúcimi pokračuje v tranzite.

Upozorňujeme, že náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí.

Neodporúčame po strate/prípadne neplatnosti slovenských dokladov cestovať do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície a zároveň neodporúčame vstupovať bez zmienených dokladov do Chorvátska, keďže pri kontrole bez dokladov vám hrozí pokuta, podobne ako na Slovensku.

Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

Podmienky pre občanov Ukrajiny

Osoby s udeleným dočasným útočiskom v Slovenskej republike nebudú mať síce problém s opätovným vstupom do SR, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty, resp. nie je zrejmé či im bude umožnený tranzit/vstup/výstup/pobyt, nakoľko tieto sú v plnej jurisdikcii konkrétneho štátu. Súčasne týmto osobám neodporúčame cestovať do Chorvátska bez cestovného dokladu a len s potvrdením o povolenom pobyte vysídlenca v Slovenskej republike. 

Podmienky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ/EHP - Všeobecné podmienky vstupu do Chorvátska na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátska

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Cestovanie s deťmi
Updated 23.05.2022
Published 17.05.2022

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu – okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 993 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 1034 downloads
Download
COVID-19
Updated 27.01.2023
Published 15.06.2022

Vstup do Chorvátskej republiky je povolený pri splnení podmienok vstupu, ktoré boli platné pred epidémiou COVID-19.

Povinné zostáva nosenie ochranného rúška, alebo respirátoru vo všetkých zdravotných zariadeniach vrátane lekární a zariadeniach sociálnej  starostlivosti (napr. domovy dôchodcov, seniorské domy a pod.)

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Vstup do Chorvátska je možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19. 

Vzhľadom na rastúci počet prípadov COVID-19 obmedzenie platí len do odvolania.

 

Aktuálna situácia v Chorvátsku

Aktuálne epidemické podmienky v EÚ podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Epidemické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky.

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). 

 

Opatrenia v krajine

Namiesto karantény pre nakazených alebo tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, zavedené je povinné nosenie rúška po dobu do 10 dní.   

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA) denne 8.00-21.00 hod, kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

Neukončujte automaticky predčasne ubytovanie, keďže samoizolácia bola oficiálne 6. júna 2022 v Chorvátsku ukončená aj v prípade nakazenia sa koronavírusom a jeho podvírusmi (rozhodnutie Chorvátskeho inštitútu pre verejné zdravie - HZJZ).

Bezpodmienečne je nevyhnuté nosiť od momentu zistenia ochorenia respirátor FFP2 po dobu 7-10 dní, vyhýbať sa zhromaždeniam, kontaktu s verejnosťou, osobami z lekárskeho/zdravotníckeho a medicínskeho prostredia, neprichádzať do kontaktu z pacientmi seniorských zariadení.

Pokiaľ ubytovacie zariadenie má k dispozícii osobitné miesto pre nakazených COVID-19, využite tento priestor. Stravu a hygienu je potrebné zabezpečiť osobitných spôsobom, podľa pokynov zriaďovateľa/správcu/majiteľa ubytovania. 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky e-mailom pitanja@mup.hr;  policija@mup.hr (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Updated 30.01.2023
Published 17.05.2022

Vstup do eurozóny

Vstupom do eurozóny 1. januára 2023 a s platnosťou od 15. januára 2023 je možné platiť v Chorvátsku už len eurom. Chorvátske kuny môžete bez poplatku zmeniť v niektorej z bánk alebo pôšt. Možné to bude do konca roka 2023.

Informácie o výmene kún v Národnej banke Slovenska

 

Poriadok na verejných plážach

Verejné pláže v Chorvátsku sú všeobecne považované za udržiavané verejné priestranstvá. Ponechaním uterákov, matracov alebo ležadiel bez majiteľa sa stávajú opustenou vecou/odpadom. V zmysle platnej chorvátskej legislatívy všetky nezákonne umiestnené predmety na verejných priestranstvách musia byť odstránené a ich majiteľ môže byť dokonca aj pokutovaný v sume od 40 eur a viac.

 

Pokuty za strohé oblečenie

Pozor na pokuty, ktoré môžu byť uložené tzv. mestskými kontrolórmi na uliciach a v historických budovách (najmä v chrámoch a kostoloch), nielen v prímorských oblastiach, za nedostatočné oblečenie na verejnosti. V závislosti od mestského nariadenia môže byť uložená pokuta vo výške od 135 do 270 eur. Pokutované je strohé oblečenie, prípadne oblečenie len v plavkách/bikinách, odhalená horná časť tela, nadmerne roztrhané oblečenie a pod. Požívania alkoholu na verejnom priestranstve je pokutované sumou od 150 eur a pokiaľ ide o prechádzku so psom, ktorý nebude na vôdzke pokuta bude od 66 eur (v prípade útočiaceho psa pokuta môže narásť).

 

Domáce zvieratá 

Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska s domácimi zvieratami môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné očkovania. 

V prípade prevozu iných zvierat (napríklad vtáky, korytnačky) treba mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Sieť veterinárnych ambulancii je rozšírená v každom väčšom meste. Do Chorvátskej republiky je zakázaný dovoz a dočasné zdržiavanie sa nebezpečných psov plemena teriér typu bull, ktoré nie sú zapísané do registra Medzinárodnej kynologickej organizácie (FIC) (napríklad pitbull teriér a jeho krížencov).

 

Prihlasovacia povinnosť turistov

Každý turista musí byť prihlásený na miestnom turistickom úrade a platiť pobytovú taxu. Prihlasovacia povinnosť turistov nesúvisí so vstupom Chorvátska do EÚ. Pobytová (turistická) taxa sa platí podľa počtu dní strávených v Chorvátsku. 

Neprihlásenie sa turistu sa považuje za porušenie zákona. Prihlásenie však vykonávajú recepcie v hoteloch, prípadne prenajímatelia ubytovacích zariadení a penziónov. Len vlastníci nehnuteľností, prípadne hostia u priateľov sa musia prihlásiť sami (prípadne je potrebné dohodnúť sa s majiteľom ubytovania o prihlásení). Pobytovú taxu platí aj vlastník plavidla v domácej morskej doprave, ktoré je ukotvené v prístave, keď na plavidle býva a tiež všetky osoby, ktoré na tomto plavidle bývajú.

 

Pobytová taxa (turistická daň)

Pobytovú taxu neplatia:

 • deti do 12 rokov
 • osoby s telesným postihnutím 70% a vyššie + jeden pomocník
 • sezónni pracovníci
 • členovia užšej rodiny obyvateľa turistickej obce, mesta
 • vlastníci rekreačného objektu, ak je tento starým rodinným domom a je získaný dedičstvom od osoby, ktorá mala posledné trvalé bydlisko v turistickom meste alebo obci, v prípade, že nocujú v tom objekte
 • osoby od 12 do 18 rokov platia pobytovú taxu zníženú o 50 %

Pobytová taxa sa platí za každý uskutočnený nocľah.


Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Pri platení diaľničných poplatkov (cestarina) na území Chorvátska slovenskí občania s preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemajú žiadne zľavy z ceny, tieto platia len pre chorvátskych občanov.

 

Používanie dronov v Chorvátsku

Používanie dronov – bezpilotných prostriedkov je bez povolenia v Chorvátsku zakázané. Drony je možné používať iba na základe súhlasu Agentúry pre civilné letectvo Chorvátskej republiky. Povolenie na používanie dronov vydáva Agentúra pre civilné letectvo na základe žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť dôvody jeho použitia. 
Ak letíte v riadenom vzdušnom priestore, udržujte polomer najmenej 5 km od letiska do 50 m nad povrchom. Nepoužívajte súčasne viac ako jeden dron. Nelietajte v oblasti, v ktorej sa vykonáva zásah v prípade núdze.

Všeobecné pravidlá pre lietanie na dronoch v rámci Európskej únie

Chorvátsko je súčasťou Európskej únie, a preto musí dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpilotných lietadiel zavedené Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Okrem týchto predpisov má Chorvátsko aj nariadenia špecifické pre jednotlivé krajiny.
Existujú tri prevádzkové kategórie, ktoré určujú predpisy pre drony na základe hmotnosti dronu a zamýšľanej prevádzky. Ďalšie informácie o chorvátskych zákonoch o bezpilotných lietadlách nájdete na tejto stránke na webových stránkach chorvátskeho riadenia letovej prevádzky.


Rekreačný rybolov a potápanie v krajine

Je povolené len za striktných podmienok a dodržania zákonov.

Zákon o morskom rybolove (Narodne novine, br 46/97, 57/96, 46/97- úplné znenie a 48/05), Predpisy o rekreačnom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05), a Predpisy o športovom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05). Predpisy o vykonávaní podvodných aktivít (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03) Predpisy o postupe a spôsobe vydávania povolení na vykonávanie podvodných aktivít vo vnútorných vodách a teritoriálnom mori Chorvátskej republiky v oblastiach s kultúrnym vlastníctvom (NN 22/09).
 
Podrobnejšie informácie pozrite na webovej stránke Chorvátsky potápačského zväzu.

V Chorvátsku je dovolené prevádzkovať potápanie iba s platným súhlasom/povolením. Potápačský preukaz stojí 100 HRK (cca 14 eur) na 365 dní a individuálne schválenie pre nezávislé aktivity pod vodou stojí 2 400 HRK (cca 335 eur) na 365 dní.

Navštívte chorvátske webové stránky o potápaní:

Potápanie v Chorvátsku na webovej stránke Hrvatsko Podmorje

Webová stránka Croatia Divers

Potápačské centrum Pongo

Podrobné informácie o potápaní v Chorvátsku
 

Aktuálne informácie o kvalite mora v Chorvátsku

Hodnotenie kvality mora sa určujú na základe kritérií definovaných vyhláškou o kvalite mora na kúpanie (Úradný vestník 73/08) a smernicou EÚ o riadení kvality vody na kúpanie (č. 2006/7/ES)

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou do Chorvátska preverili aktuálne informácie o kvalite mora v jednotlivých strediskách, ktorá je dostupná aj v angličtine. 

Predmetné odporúčame sledovať v rámci vlastného záujmu. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 17.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru, alebo vstupuje zo Srbskej republiky alebo Bosny a Hercegoviny do Chorvátska.

Info pre motoristov
Updated 07.02.2023
Published 17.05.2022

Riadenie auta v Chorvátsku

Používanie mobilov za šoférovania je zakázané (pokuta od 30 eur a viac), pokuta za antiradar je cca 30 eur + odstránenie zariadenia na mieste (inak hrozí priestupkové konanie s pomerne vyššou pokutou). Na jazdu v Chorvátsku postačuje slovenský vodičský preukaz, malý technický preukaz a zelená karta povinného zmluvného poistenia. V prípade zapožičaného vozidla je potrebné čestné prehlásenie majiteľa v anglickom alebo chorvátskom jazyku. (Pozn.: výška pokút je orientačná a závisí v akej okolnosti k dopravnému priestupku došlo a čo ním bolo spôsobené.

Dlhodobejšie používanie automobilu so slovenským evidenčným číslom nad 3 mesiace od vstupu do krajiny je taktiež považované za priestupok a je v správnom konaní pokutované. 

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach počnúc decembrom 2021 bola zavedená len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic (Hrvatske autoceste-HAC).

Vozidlá registrované v SR/EÚ, t.j. mimo Chorvátskej republiky môžu jazdiť bezproblémovo nepretržite v krajine maximálne po dobu troch mesiacov (90 dní) odo dňa vstupu do krajiny, inak musia byť registrované v Chorvátsku, resp. hrozí pokuta.

 

Ako sa vyhnúť preplneným cestám

Cestu je potrebné plánovať s použitím GPS navigácie alebo prostredníctvom internetového  dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky. Najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca.
 
Predpokladané miesta výskytu dlhých kolón áut sú hraničné prechody, cestariny (mýtnice) a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Dopravné zápchy sa tvoria aj pri väčších hypermarketoch, či pri vstupe na parkoviská predovšetkým prímorských letovísk. 
 
V dostatočnom časovom predstihu pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut je potrebné doplniť pohonné hmoty, zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín na pitie (toto platí najmä v prípadoch, ak sú cestujúcimi deti ako aj starší ľudia). Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla.
 
Pri cestovaní do Chorvátska môže turistom výrazne pomôcť mobilná aplikácia HAK alebo informácie na webovej stránke chorvátskeho autoklubu, (Hrvatski autoklub). V mobilnej aplikácii je možné nájsť informácie o stave na cestách a hraničných prechodoch (aj cez kamery), ceny palív a ceny poplatkov za cesty a rôzne ďalšie užitočné informácie, prípadne výzvy kde došlo k haváriám, či akým úsekom cesty sa radšej vopred vyhnúť.

 
Všeobecné informácie pre vodičov

Motoristi musia mať pri sebe platný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu.

V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané – inak môže dôjsť k nepríjemnostiam na najbližšej polícii alebo hraničnom priechode.

Pri ceste osobným autom musia mať spolucestujúce deti do 5 rokov povinne autosedačku. Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané v detskej autosedačke len na zadných sedadlách, ak sa vo vozidle nachádza druhý rad sedadiel. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok (v opačnom smere jazdy, pripútané v tzv. vajíčku, musí byť vypnutý airbag spolujazdca, kde sa prepravuje dieťa).

Chorvátske ministerstvo vnútra vyzýva vodičov, aby nejazdili v kolónach (2 - 3 autá za sebou) ale uprednostňovali individuálnu jazdu. Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a tragických následkov dopravných nehôd je práve nedostatočná vzdialenosť za predchádzajúcim vozidlom, čo sa stáva najmä na diaľniciach. 

Ďalšou z najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu motorových vozidiel, čo môže byť spôsobené únavou vodičov, ktorí jazdia neprimerane dlho bez prestávok na oddych. Počas cesty je preto vhodné odpočívať na vyhradených miestach alebo čerpacích staniciach v pravidelných intervaloch. Pred cestou je vhodné naštudovať trasu cesty a možnosti oddychu a využiť aj počas cestovania navigácie prostredníctvom GPS súradníc.

 

Čo v prípade dopravnej nehody

O dopravnej nehode najprv upovedomte políciu na telefónnom čísle 192 (nie je to potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou). Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod polície.

V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, vydajú Vám ho na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok cca 5 eur (asi za 2-3 dni).

Najvyššia povolená rýchlosť

 • v obci 50 km/h
 • mimo obce 90 km/h
 • na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h (prípadne 100 km/h s označením)
 • na diaľniciach 130 km/h
 • pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný príves 80 km/h (vrátane vodných skútrov a menších lodí)
 • pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h.
 • Dôležité ustanovenia zo Zákona o bezpečnosti cestnej premávky
 • Pre mladého vodiča  (vodič vo veku od 15 do 24 rokov) platí zákaz požívania alkoholu, omamných látok a liekov pred a počas jazdy.

 

Parkovanie

Parkovanie v hlavnom meste Záhreb 

Všeobecne parkovanie okrem plateného parkovania na samostatných označených parkoviskách je možné priamo na nich alebo na osobitne označených miestach pre parkovanie. Parkovanie je možné uhrádzať v bankomatoch (zväčša kovovými mincami v chorvátskej mene   

Ako platiť za parkovanie
S cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne využívanie parkovacej služby poskytuje pobočka Zagrebparking užívateľom rôzne možnosti platby:

 • Mobilná aplikácia ZgPark
 • ePK portál Záhrebparking
 • Parkovacie automaty
 • m-parkovisko
 • Elektronický parkovací lístok zakúpený v kiosku
 • iné spôsoby platby: aplikácie Aircash, bmove, KEKS Pay

V prípade poruchy vozidla odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu v SR, Chorvátsky autoklub / HAK, ktorý má najrozšírenejší autopark pre odtiahnutie vozidiel  

 

Dopravné priestupky v Chorvátsku

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

V prípade priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchanie priestupku bol vodičom vozidla, polícia na základe zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník. 

Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky - ide o fixné sumy v hodnote cca 40 eur, cca 65 eur, 100 eur, 135 eur, ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku.

Dopravná polícia je v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia nerealizuje dokumentovanie dopravných priestupkov.

Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách - pod samosprávou funguje mestská organizácia, ktorá zabezpečuje komplexný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel - kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla, vymáhanie sankcií.

Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

 • vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad sa končí (potrebné je vyžiadať doklad o úhrade),
 • vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu - polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom polícia spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne priestupkový sudca).

 

Platba pokút iba bezhotovostne

Pripomíname, že od 1. júla 2022 nemožno platiť pokuty za priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale len bezhotovostnou platbou (bankové, kreditné, debetné karty a pod.) prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).  V prípade naliehania príslušníkov polície, colných orgánov alebo námornej hliadky pre úhradu v hotovosti, volajte tiesňovú linku +385 1 112, alebo políciu + 385 1 192.

 

Čo je dobré vedieť pred cestou do Chorvátska

1. Ak priestupca za priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite mení zvyčajne na podmienečný trest odňatia slobody.
 
2. Priestupkový súd môže priestupcu oslobodiť od trestu vtedy:

 • keď ho následky priestupku ovplyvňujú tak, že jeho potrestanie je zbytočné na dosiahnutie účelu trestu,
 • keď odstránil alebo znížil následky priestupku alebo nahradil spôsobenú škodu ktorú spôsobil, zaplatil alebo splnil požadovanú povinnosť pre neplatenie alebo neplnenie ktorej dôvodom bolo začatie priestupkového konania,
 • keď sa zmieril s poškodeným a nahradil mu spôsobenú škodu.

 
3. Cudzinec, ktorý je zadržaný pre podozrenie, že spáchal priestupok, môže od začiatku až do konca prejednania priestupku podávať súdu návrhy na svoju obranu v materinskom jazyku.
 
4. Ten, kto spôsobil priestupok, má právo nazerať do spisu a oboznámiť sa s dôkazmi; počas celého konania môže používať svoj materinský jazyk alebo využívať tlmočníka; tohto práva sa môže zriecť ak prehlási, že rozumie jazyku v ktorom sa vedie konanie.
 
5. Ten, kto spôsobil priestupok, zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest.
 
6. Peňažný trest môže ten, kto spôsobil priestupok, zaplatiť okamžite aj na mieste priestupku (iba dopravné priestupky) vo výške polovice peňažného trestu. To znamená, že ten, kto spôsobil priestupok, môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty.
 
7. Ak akúkoľvek pokutu uhradí ten, kto spôsobil priestupok, do troch dní, stačí uhradiť iba polovicu z uloženej pokuty a hľadí sa na neho, ako by zaplatil celý peňažný trest.
 
8. Ak je políciou vydaný Prekršajni nalog (najčastejšie za spôsobenie dopravnej nehody) neplatia ustanovenia 6, 7 a v tomto prípade, ak je ten, kto spôsobil priestupok, ochotný zaplatiť peňažný trest, stačí zaplatiť v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu.
 
Pri porušení niektorých ustanovení zákona o bezpečnosti v cestnej premávke sa vodič môže dopustiť aj trestného činu. Môže to byť vtedy, ak:

„Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky“.

 

Sankcie za niektoré konkrétne dopravné priestupky v Chorvátsku

Vodič, ktorý je unavený, chorý, alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže viesť bezpečne motorové vozidlo, a vodič, ktorý užil pred, alebo počas jazdy lieky, ktoré sa nesmú počas jazdy užívať, nesmie viesť motorové vozidlo. Peňažnou pokutou vo výške od 135 EUR do 266 EUR sa potrestá vodič, ktorý sa dopustí uvedeného priestupku.

Pokutou od 400 do 660 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 0,50 g/kg.

Pokutou do 2000 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg a zadržaním vodičského oprávnenia na 6 mesiacov.

Policajt môže v prípade, ak zistí, že vodič je pod vplyvom opojných látok, nariadiť vodičovi, aby sa zdržal v služobnom priestore po dobu, pokiaľ neprestanú účinkovať opojné látky, najviac na dobu 12 hodín. Počas tejto doby môže policajt nariadiť premiestnenie vodičovho vozidla na miesto mimo vozovky, čo zabezpečí prostredníctvom právnickej, alebo fyzickej osoby.
 

Pozor na zmeny v Zákone o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátsku. Vzhľadom na zmeny platné od 30. júla 2022 môžete byť pokutovaní za jazdu so slúchadlami, bez prilby, pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok už aj na e-mobiloch.

 

Odňatie vodičského oprávnenia

Policajt môže odňať vodičské oprávnenie ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetreniu a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
 

 • ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť,
 • ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla,
 • ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo iných opojných látok v krvi,
 • ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu,
 • ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky,
 • policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, aj je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobný bezpečne viesť motorové vozidlo,

vodičský preukaz a zákaz ďalšej jazdy sa v týchto prípadoch uplatňuje na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac na 8 dní.
Policajt môže zadržať vozidlo, ktoré z dôvodu technickej nespôsobilosti ohrozuje alebo obmedzuje iných účastníkov cestnej premávky a nariadi vodičovi, aby prerušil jazdu a odstránil dôvod technickej nespôsobilosti, alebo mu nariadi, aby odstavil vozidlo na mieste mimo cesty za účelom odstránenia nespôsobilosti a odníme mu technický preukaz.

 

Policajt môže nariadiť vodičovi, aby vozidlo podrobil technickej kontrole.

Policajt môže zakázať jazdu vodičovi vozidla, ktoré nie je registrované.

Vodič vozidla je povinný ihneď uposlúchnuť pokyn policajta a odstaviť vozidlo mimo cesty, aby neohrozoval a neobmedzoval iných účastníkov cestnej premávky.

Policajt vo vyššie uvedených prípadoch zadrží tabuľky s evidenčným číslom a vráti ich vodičovi po odstránení prekážky.

Ak si vodič vozidla neprevezme tabuľky s evidenčným číslom a technický preukaz v lehote do 15 dní, policajný príslušník odstúpi tabuľky a technický preukaz útvaru, ktorý vozidlo eviduje.
 

Prekročenie povolenej rýchlosti v obci

 • do 10 km/hod. - 40 eur
 • od 10 do 20 km/hod. - 65 eur
 • od 20 do 30 km/hod. - 135 eur
 • od 30 do 50 km/hod. - od 400 do 1000 eur
 • nad 50 km/hod. - od 1400 - do 2600 eur, alebo trest odňatia slobody až na 60 dní.

 
Prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce

 • do 10 km/hod. - 40 eur
 • od 10 do 30 km/hod. – 135 eur
 • od 30 do 50 km/hod. – 1400 eur
 • nad 50 km/hod. - od 666 - do 2000 eur

 
Používanie mobilného telefónu počas jazdy – 135 eur
 
Nedanie prednosti v jazde – od 400 - do 1000 eur, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace.
 

Nezaplatené pokuty

V Chorvátsku je podľa priestupkového zákona v platnosti „Register nezaplatených pokút“,  v ktorom sú evidované osoby, ktoré v stanovenej lehote neuhradili uloženú pokutu. Pri opätovnom návrate do krajiny aj po niekoľkých rokoch budú môcť policajní príslušníci pokutu opätovne vymáhať – resp. priamo na hranici ak dôjde k úplnému prepojeniu systémov.   

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, môže zaplatiť peňažný trest na základe poštovej poukážky, ktorú dostal, vo svojej krajine prostredníctvom bankového prevodu.

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, cestuje do Chorvátska, môže mu byť zabránený vstup.

Ak v prípade hraničnej kontroly polícia zistí, že osoba nemá zaplatený peňažný trest, bude jej ponúknutá možnosť zaplatiť peňažný trest na hraničnom prechode (ak je na hraničnom priechode alebo v blízkom mieste peňažná alebo finančná inštitúcia, kde sa môže peňažný trest uhradiť).

Ak osoba stratila alebo nemá poštovú poukážku na zaplatenie peňažného trestu môže ju dostať iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila alebo priamo tam peňažný trest uhradiť.

Priestupkový zákon v príslušnom ustanovení uvádza, že proti priestupcovi tomu, kto spôsobil priestupok ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, môže byť za spáchané priestupky vedené zrýchlené priestupkové konanie pred príslušným priestupkovým súdom (ak priestupca ten kto spôsobil priestupok nechce zaplatiť uložený peňažný trest policajtovi, ihneď sa predvedie na príslušný priestupkový súd).

V príslušných ustanoveniach priestupkového zákona je uvedené, že ak sa preukáže, že priestupca ten kto spôsobil priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za podmienečný trest odňatia slobody, alebo i trest odňatia slobody.

Z uvedeného vyplýva, že v takýchto prípadoch môže polícia priestupcu predviesť na príslušný priestupkový súd na zámenu peňažného trestu trestom odňatia slobody.


Podľa priestupkového zákona je predpísaná zámena peňažného trestu za trest odňatia slobody – za každých 40 eur jeden deň trestu odňatia slobody, minimálne 3 dni a maximálne 60 dní.

Prípadné nejasnosti ohľadom úhrady/platby policajnej pokuty riešte cez kontakty, ktoré Vám boli odovzdané bezprostredne po spáchaní dopravného priestupku (najneskôr do lehoty určenej na šeku) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy:  pitanja@mup.hr; alebo policija@mup.hr, prípadne prostredníctvom kontaktov na Policajné stanice v Chorvátsku. 


Pokuty pre cyklistov

 • Jazda bez prilby na motocykli, mopede alebo štvorkolke: 135 eur
 • Jazda bez prilby na bicykli, v prípade jazdy osoby mladšej ako 16 rokov: 40 eur
 • Jazda bez prilby na elektro-bicykli v meste/mimo mesta: 65 - až 135 eur
 • Spôsobenie nehody elektro-bicyklom v meste/mimo mesta: 200 -až 300 eur

 
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli používať reflexnú vestu, resp. reflexné cyklistické oblečenie, alebo iné reflexné prvky na všetkých druhoch ciest v noci a za zníženej viditeľnosti.

Počas predchádzajúcich turistických sezón bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov porušenia predpisov (priestupkov) pri plavbe na mori a taktiež zvýšený počet prípadov, poistných udalostí pri vrátení prenajatých lodí, skútrov a motoriek, kedy došlo k nezhodám medzi slovenskými turistami a prenajímateľmi, z dôvodu poškodenia prenajatých vecí. Preto odporúčame pred cestou uzatvoriť poistenie, ktoré pokrýva aj tieto škody.

 

Povinnosti v zime

Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými svetlami v zimných mesiacoch aj počas dňa. V zimných mesiacoch 

 • je povinná zimná výbava od 15. novembra do 15. apríla budúceho roka, bez ohľadu na poveternostné podmienky a stav vozovky:
 • 4 zimné pneumatiky (M+S), alebo
 • 4 letné pneumatiky s min. dezénom 4 mm a so snehovými reťazami pripravenými na montáž.
 • V prípade policajnej/cestnej kontroly a nedodržania povinnej zimnej výbavy hrozí pokuta cca 135 eur.   

Kvôli vlastnej bezpečnosti majte svetlá rozsvietené aj v lete. Je striktne zakázané používať mobilný telefón počas jazdy motorovým vozidlom (povolené je používať hands-free telefonovanie).

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Kto sa považuje za mladého vodiča v Chrovátsku?

Na viacerých zdrojoch sa informácie rôznia a sú častokrát protikladné pre skupinu vodičov vo veku do 24 rokov. Obmedzenia sa týkajú rýchlostných limitov, či obmedzení ohľadom vedenia motorového vozidla s výkonom motora nad určité kW. Niektoré zdroje uvádzajú, že chorvátsky zákon definuje ako mladého vodiča vo veku od 15 do 24 rokov, s vodičským preukazom vydaným v Chorvátskej republike.

Podľa článku 2 odsek 1 bod 69 zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Národný vestník číslo: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 , 70/19 a 42/20) ustanovuje, že za mladého vodiča sa považuje vodič motorového vozidla do 24 rokov, ktorý má vodičský preukaz vydaný na území Chorvátskej republiky.

Preto vodiči vozidiel, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Európskou úniou majúc na mysli zahraničný vodičský preukaz, v súlade s príslušnými predpismi s tým súvisiacimi sa nepovažujú za mladých vodičov v zmysle tohto zákona.

 

Kontakty

112 je číslo tiesňového volania používané v Chorvátskej republike a je bezplatne prístupné zo všetkých verejných telefónnych sietí.

Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385(1) a nasleduje voľba.

Núdzové telefónne čísla odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 • všeobecné núdzové číslo/tiesňová linka  +385 (1) 112;
 • covid linka +385 (1) 113;
 • pomoc motoristom na cestách, asistencia HAK +385 (1) 1987;
 • polícia +385 (1) 192;  
 • Hasičský zbor +385 (1) 193;
 • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,
 • záchrana pri/na mori +385 (1) 195;

 

V prípade autonehody bezodkladne kontaktujte chorvátsku políciu na tiesňovej linke +385 (1) 192 alebo tiesňovú linku +385 (1) 112.

Všetky čísla tiesňových volaní sú dostupné z ľubovoľného telefónneho zariadenia, vrátane všetkých verejných telefónnych automatov (v mieste už bez predvoľby).

Na čísle 112 je možné odpovedať v angličtine, nemčine, taliančine, maďarčine, slovenčine a češtine. Priemerný čas na prijatie hovoru na linku 112 je 5 sekúnd. Pre ľudí so zdravotným postihnutím je k dispozícii aj služba SMS.

 

Chorvátsky automobilový klub (HAK) - najnovšie podmienky na ceste

Na život na cestách dohliada Chorvátsky automobilový klub HAK. Núdzové číslo je +385-1-1987.

Spomedzi rôznych služieb ponúkaných spoločnosťou Chorvátsky automobilový klub je pre turistov obzvlášť užitočná aktualizácia súčasných podmienok na cestách v anglickom jazyku. Súčasťou služby sú aj aktuálne informácie o zdržaniach na hraniciach alebo o meškaní trajektov. Majte prehľad o aktuálnej dopravnej situácii v Chorvátsku.

 

Námorné záchranné koordinačné stredisko

195 

 

Chorvátska meteorologická a hydrologická služba

Počasie sa v Chorvátsku môže rýchlo zmeniť a povestný vietor bura zvykne prerušovať aj najlepšie pripravené dovolenkové plány. Ak je počasie kľúčom k vašim cestovným alebo dovolenkovým plánom, môžete sledovať najnovšie predpovede a varovania.

 

Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny

Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny má množstvo kancelárií po celej krajine. Z tohto zoznamu nájdete najbližšiu urgentnú kanceláriu k vám.

Bezpečnostná situácia
Updated 27.01.2023
Published 17.05.2022

Aktuálna bezpečnostná situácia v Chorvátsku je dobrá a stabilná

O bezpečnú krajinu ide aj z pohľadu cestovného ruchu. Chorvátske úrady doteraz nevydali žiadne upozornenie, či varovanie pred možnými negatívnymi dôsledkami rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, migračných tokov, resp. hrozieb teroristických útokov a pod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v súčasnosti neeviduje výraznejšie riziká pre turistov, resp. riziká nad rámec hrozieb a ohrození, ktoré sa v európskych krajinách nedajú vylúčiť. Chorvátska hraničná polícia z dôvodu problematiky migrácie zvýšila mieru ochrany hraníc (najmä s Bosnou a Hercegovinou a Srbskom).

Chorvátsko ako člen schengenského priestoru má identicky ako krajiny tohto priestoru uľahčený pohyb osôb a tovarov, avšak ad hoc kontroly na hraniciach ako aj v mestách nemožno vylúčiť a je potrebné mať vždy pri sebe doklad totožnosti s fotografiou.

Celkovo možno bezpečnostnú situáciu v Chorvátsku charakterizovať ako štandardnú. Slovenským občanom nehrozí nijaké mimoriadne riziko. Situácia sa spravidla komplikuje začiatkom každej turistickej sezóny (krádeže dokladov, finančných prostriedkov, cenností, tiež motorových vozidiel – predovšetkým z radov cudzincov), preto je vo vlastnom záujme nutné dodržiavať aspoň tieto základné opatrenia:

 • nepretržite si dávať pozor na osobné veci, peniaze a doklady;
 • na pláž vychádzať s minimálnou nevyhnutnou hotovosťou;
 • rešpektovať právne predpisy ako aj zvyklosti krajiny;
 • uschovávať cennosti a doklady na izbe v trezore, alebo recepcii ubytovacieho zariadenia;
 • nenosiť všetky doklady spolu;
 • vyhotoviť si fotokópie dátovej strany cestovného pasu;
 • neodkladne oznámiť polícii, spáchanie trestného činu voči sebe alebo inej osobe; hlásiť miestnej polícii stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho alebo vodičského preukazu.

Možno konštatovať, že kriminalita je o niečo menšia alebo porovnateľná so Slovenskom. Nielen pre turistov funguje aj tiesňová linka 112 (++385-1-112) alebo policajná linka 192 (++385-1-192), kde je možné nahlásiť situáciu občanov nachádzajúcich sa v tiesni. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 17.05.2022

Letecké spojenie
Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou funguje od marca 2022 nateraz 3x týždenne (linka Bratislava-Záhreb, spoločnosť Ryanair). Na sezónnej báze sú to viaceré charterové lety (do Zadaru, Splitu, resp. Dubrovníka). Vhodným sa javí použiť linky z Viedne alebo Budapešti, prípadne spoločnosťou z Košíc do Záhrebu (operujúce letecké spoločnosti do Záhrebu: LOT, Lufthansa, Croatia Airlines, Austria Airlines).   

Pozemné spojenie
Cesta autom z Bratislavy do Záhrebu cez Maďarsko trvá do cca 5 hod (alternatívne cez Rakúsko a Slovinsko). 

Doprava v hlavnom meste
V Záhrebe funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (električky a autobusy). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku Dopravného podniku mesta Záhreb. Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo v pobočke trafík TISAK. Papierové lístky je možné zakúpiť aj v pokladniach ZET (6,-HRK/30 minút, 10,-HRK/60 minút, 15 ,-HRK/ 90 minút), jednosmerne a v jednom tarifnom pásme ako aj denné lístky. Na rozdiel od karty s uloženou hodnotou platí jeden, t. j. papierový lístok len na jazdu v jednom smere. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska (Franjo Tuđman Airpor) do centra. Jednou z možností prepravy z letiska do centra (cca 16 km) sú aj tzv. shuttle bus firmou PLESO PROJEVOZ alebo Autobusovou dopravou mesta Záhreb. V Záhrebe pôsobí niekoľko taxislužieb priamo z letiska do centra hlavného mesta, k dispozícii sú napríklad aj  Bolt, Taxify, alebo Uber. 
 

Zdravotná  starostlivosť

Published 17.05.2022

Chorvátsko má sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírenú, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne, keď porovnáme štátne so súkromnými zariadeniami. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v SR.
V krajine je síce dostupná pitná voda, avšak  odporúča sa pitnú vodu z vodovodu pred použitím prevariť, používať vodné filtre alebo si pitnú vodu kupovať balenú (miestni obyvatelia bežne pijú vodu z vodovodu...). Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca, ideálne komerčné pripoistenie v prípade iných ako urgentných zákrokov alebo osobitnej hospitalizácie.  
 

Klimatické podmienky

Published 17.05.2022

Chorvátsko sa môže pochváliť miernym podnebím, a to vďaka priaznivému vplyvu Stredozemného mora, teplým morským prúdom i skutočnosťou, že je jeho územie od východu chránené horskými hrebeňmi. Jadransko-stredomorské podnebie je typické krátkymi, miernymi zimami a dlhými, niekedy veľmi teplými letami. Jeseň je značne teplejšia než jar. Počasie je tu pod vplyvom mora, nie je však rovnaké v celej oblasti, napr. na ostrovoch sa líši od toho pobrežného. Vzhľadom na svoju polohu majú ostrovy v lete relatívne nižšie teploty vzduchu než pobrežie pevniny. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sú ostrovy také obľúbené: teplá tu nie sú nikdy také únavné ako na pevnine. 

Štátne sviatky
The next public holiday in Croatia is
10 April
Uskršnji ponedjeljak
DATE DAY HOLIDAY
1 January sunday Nova Godina
6 January friday Bogojavljanje ili Sveta tri kralja
10 April monday Uskršnji ponedjeljak
17 April monday Uskrs
1 May monday Praznik rada
30 May tuesday la
16 June friday Telo Kristovo
22 June thursday Dan antifašističke borbe
5 August saturday Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15 August tuesday Velika Gospa
1 November wednesday Dan svih svetih
18 November saturday Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25 December monday Božić
26 December tuesday Sveti Stjepan
Dôležité telefónne čísla
Updated 27.01.2023
Published 17.05.2022

Jednotné číslo pre všetky núdzové situácie: 112
Prvá pomoc: 194
Hasiči: 193
Polícia: 192

Pomoc motoristom na cestách: 1987 (ak telefonujete zo zahraničia, alebo z mobilného telefónu, vytáčajte +385 1 1987)

Štátna centrála pre pátranie a záchranu na mori: 195

Predpoveď počasia a situácia na cestách: 060 520 520
 Ak je potrebné odstrániť poruchu, alebo odtiahnuť vozidlo do servisu, je možné volať Pomoc na ceste na telefónnom čísle 1987 (pri telefonovaní zo zahraničia alebo mobilného telefónu vytáčajte +385 1 1987), alebo núdzové číslo 112.

V prípade dopravnej nehody je možné volať aj číslo 112. Toto číslo je možné volať kedykoľvek, cez deň, v noci, bez ohľadu na to, kde sa volajúci v Chorvátsku nachádza. Volanie je bezplatné. Hovor je možné uskutočniť cez všetkých mobilných operátorov. K dispozícii sú predovšetkým v letných mesiacoch na tomto čísle operátori hovoriaci po anglicky, nemecky, taliansky, maďarsky a slovensky.
 
Číslo 112 je vhodné volať, ak volajúci potrebuje rýchlu zdravotnícku pomoc, pomoc hasičov, polície, záchrannú horskú službu, prípadne inú pomoc. Stručne treba povedať kto volá, čo sa stalo, kde, kedy, či sú tam zranení a aké sú zranenia.

Rady a odporúčania
Published 17.05.2022

Strata, odcudzenie, nájdenie dokladov 
Upozorňujeme slovenských občanov, že ak nahlásia na polícii stratu alebo krádež občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a následne ho nájdu, s takýmto dokladom už nemôžu cestovať. Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému a preto pri každej kontrole (hraničnej alebo bežnej) sa hľadí na takýto doklad ako na už neplatný (odporúčame preto veľmi dôkladne zvážiť nahlasovanie a prípadne po nájdení na identickej polícii sa pokúsiť stratu stornovať – ak je viacero nahlásení v lete môže sa stať, že strata dokladu nebola vložená do systému). Ak nájdete stratený alebo odcudzený doklad, ešte pred cestou sa informujte na polícii ako máte postupovať, aby sa vám nestalo, že pri ceste na dovolenku vás pri kontrole nevpustia do krajiny do ktorej cestujete.

Cudzie doklady nájdené na pláži, ulici v reštaurácii a pod., bezodkladne odovzdajte na najbližšej policajnej stanici, inak ich ponechaním si môžete čeliť podozreniu za ich prípadné zneužitie – vyhnete sa nepríjemnému vyšetrovaniu alebo pokute v prípade, že ich príslušníci nájdu pri kontrole.  

Zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie
Zmluvou o sociálnom poistení medzi Chorvátskom a Slovenskom nebola upravená otázka poskytovania zdravotného poistenia. Používanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia je výlučne pri akútnych, zdravie a život ohrozujúcich prípadoch. Preto sa odporúča, aby slovenskí občania uzavreli doplnkové cestovné poistenie pre prípad iných ako nevyhnutných ošetrení a liečení v Chorvátskej republike, prípadne hospitalizácie.

Pred nástupom na dovolenku odporúčame turistom pred vycestovaním uzavrieť komerčné zdravotné poistenie do zahraničia ako aj poistenie osobných vecí a majetku v prípade krádeže alebo poškodenia.

Nejazdite, keď ste unavení, veľa zahraničných vodičov v Chorvátsku spôsobilo dopravné nehody v dôsledku mikrospánku najmä v nočných a skorých ranných hodinách, v prípade únavy zastavte na vhodnom mieste, v blízkosti motelov, na benzínových staniciach alebo strážených parkoviskách, ak potrebujete prespať, ubytujte sa v moteloch popri ceste alebo v hoteloch v mestách, vozidlo zaparkujte na stráženom parkovisku, zabezpečte ho voči krádeži a zapnite alarm; v zaparkovaných vozidlách nenechávajte batožinu obsahujúcu cestovné doklady, peniaze a iné cennosti, v prípade problémov na ceste volajte linku 112;
Doklady a cennosti ukladajte na rôznych, nie viditeľných miestach, nenechávajte na miestach oddychu cennosti bez dozoru, ak je to možné využívajte hotelový trezor;
Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom; pred odchodom do zahraničia si vyhotovte 2 fotokópie dátovej strany cestovné pasu (jednu kópiu nechať u príbuzných, ktorých je možné v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú nosiť počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu), pri pohybe na verejnosti, najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (pláže, pešie zóny, reštaurácie/bary, MHD a pod.) venovať pozornosť ochrane svojich osobných vecí.
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

09.07.2022 Croatia

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ivan Korčok on Saturday, 9 July 2022, gave an address at the Dubrovnik Forum 2022 international conference as part of a discussion on disinformation.

14.04.2022 Croatia

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 12. a 13. apríla 2022 absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska.

10.11.2021 Croatia

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (10. novembra 2021) prijala chorvátskeho veľvyslanca na Slovensku Aleksandra Heinu.

10.07.2021 Croatia

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa zúčastnil na 14. ročníku medzinárodnej konferencie Dubrovnik Forum 2021. V sobotu 10. júla 2021 vystúpil v rámci panela venovaného komplexnej téme geopolitického výhľadu obdobia po pandémii.

1 / 8

Chorvátsko

Základné informácie

Common english name Croatia
Official name Republic of Croatia
Official english name Republic of Croatia
Common name Croatia
Local name Republika Hrvatska / Hrvatska
Continent Európa
Capital city Zagreb
English name of capital Zagreb
Local name of the capital Zagreb
Currency Chorvátska kuna
International currency abbreviation HRK
Telephone area code +385
The official languages Chorvátsky (neoficiálne aj srbsko-chorvátsky, srbský, bosniacky)
Time zone +0100
Internet domain .hr
International licence plate HR
Capital city longitude 15.97718
The emergence of the state 25. júna 1991
System of government Parlamentná republika (Hrvatski Sabor je na čele zákonodarstva)

Hlava štátu Zoran Milanović
Predseda vlády Andrej Plenković
Minister zahraničných vecí Gordan Grlić-Radman
Webová stránka ministerstva

http://www.mvep.gov.hr

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Zagreb

Prilaz Gjure Deželića č. 10, 10000 Zagreb
Phone
+385 14877070
Fax
+385 14877078
Email of the consular department

   

Emergency line
+385993690906

   

Embassy of the Slovak Republic in Zagreb

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 23.05.2022
Dátum Popis
11/2021 oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára - stretnutie predsedom Saboru Gordanom Jandrokovićom (prvé bilaterálne stretnutie), prijatie predsedom vlády Chorvátska Andrejom Plenkovićom, ako aj prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovićom
07/2021 pracovná cesta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Chorvátsku, konferencia Dubrovnícke fórum
06/2021 stretnutie prezidentov Chorvátska a Slovenska Zorana Milanovića a Zuzany Čaputovej na okraj GLOBSEC-u (nepolitická mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave)
06/2021 pracovná cesta predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa v Chorvátsku
06/2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Chorvátsku
07/2019 pracovná návšteva podpredsedníčky vlády Chorvátska a ministerky zahraničných e európskych vecí Chorvátska Mariji Pejčinović Burić v SR - OBSE podujatie vo Vysokých Tatrách
05/2019 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Chorvátsku
04/2019 pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Chorvátsku - summit 1+16 krajín SVE
03/2019 pracovná návšteva ministra práce SR Jána Richtera v Chorvátsku (kandidatúra SR na sídlo agentúry ELA)
12/2018 oficiálna návšteva predsedu vlády Petra Pellegriniho v Chorvátsku
10/2018 pracovná návšteva podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho v Chorvátsku (konferencia k reg. rozvoju a fondom EÚ - Šibenik)

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 12. a 13. apríla 2022 absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska.

The Government of the Slovak Republic at its meeting on June 5, 2013 approved the opening of the Slovak market for the citizens of the Republic of Croatia after July 1, 2013, when it becomes the 28th EU member state.

Ekonomické informácie o teritóriu
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
PDF 977.6 kB, 2/1/23, 34 downloads
Download
Chorvátsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 796.1 kB, 6/20/22, 105 downloads
Download
Chorvátsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.2 MB, 6/20/22, 121 downloads
Download
Obstarávanie a tendre

Aktuálne

Veľtrhy a výstavy
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
PDF 977.6 kB, 2/1/23, 34 downloads
Download

Aktuálne

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Daniela Bezáková
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe
Email daniela.bezakova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top