GAC – Rada pre všeobecné záležitosti 

V Rade pre všeobecné záležitosti sú zastúpení najmä ministri zahraničných vecí, resp. ministri pre európske záležitosti členských štátov EÚ. Zasadnutia sa konajú raz za mesiac. Slovensko na nich zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Raz za polrok zasadá Rada pre všeobecné záležitosti vo formácii ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti (GAC/cohesion), vtedy SR zastupuje ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie . 

Rada pre všeobecné záležitosti koordinuje prípravu zasadnutí Európskej rady.

Zároveň zodpovedá za mnohé oblasti, v ktorých sa prekrývajú viaceré politiky, napr. rozširovanie EÚ, prístupové rokovania, viacročný finančný rámec EÚ, politika súdržnosti, inštitucionálne a administratívne otázky a pod. Rada GAC zodpovedá aj za zabezpečenie konzistentnosti práce v rámci všetkých zložení Rady.  

Viac informácií:  

Rada GAC  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (eurofondy)